Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 1462-ПВР/МИ
София, 3 ноември 2011 г.

ОТНОСНО:  жалба от Жори Йорданов Алексиев, представител на ПП „БСП” – Лом, област Монтана

Постъпила е жалба с вх. № 2701 от 02.11.2011 г. от Жори Йорданов Алексиев, представител на ПП „БСП" - Лом, област Монтана. Към жалбата са приложени: копие от жалба от Жори Йорданов Алексиев, представител на ПП „БСП", вх. № 251 от 30.10.2011 г.; копие от искане от Пенка Пенкова - кандидат за кмет на община Лом от ПП „БСП", вх. № 247 от 29.10.2011 г.; становище на ОИК - Лом, по жалба на Жори Алексиев, председател на ПП „БСП". В жалбата се твърди, че ОИК - Лом, е отказала да предаде на жалбоподателя и на кандидата за кмет Пенка Неделкова Пенева актуален списък на назначените членове в секционните избирателни комисии в община Лом.
Жалбата е подадена в срок от лице имащо представителна власт, разгледана по същество е неоснователна.
Съставите на секционните избирателни комисии се назначават с решение на общинската избирателна комисия. Решенията на общинската избирателна комисия се обявяват по ред предвиден в Изборния кодекс. Липсва законова норма, която да регламентира искането на жалбоподателя.
Предвид изложеното и на основание на чл. 26, ал. 1 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

Р Е Ш И:

ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ жалбата на Жори Йорданов Алексиев, представител на ПП „БСП" - Лом, област Монтана, срещу отказа на общинска избирателна комисия в община Лом, област Монтана.


ПРЕДСЕДАТЕЛ:
Красимира Медарова

СЕКРЕТАР:
Севинч Солакова

 

 


* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 3000-МИ / 27.02.2024

    относно: промени в състава на ОИК – Сапарева баня, област Кюстендил

  • № 2999-МИ / 27.02.2024

    относно: промени в състава на ОИК – Никола Козлево, област Шумен

  • № 2998 / 27.02.2024

    относно: възлагане на обществена поръчка чрез събиране на оферти с обява по реда на чл. 186 – 189а от Закона за обществените поръчки (ЗОП) във връзка с чл. 20, ал. 3, т. 2 ЗОП с предмет: „Застраховане на движимо имущество на ЦИК и медицински застраховки в четири обособени позиции“

  • всички решения