Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 1461-ПВР
София, 3 ноември 2011 г.

ОТНОСНО:  възстановяване на депозитите на политически партии и инициативни комитети, получили не по-малко от 1 на сто от действителните гласове на национално ниво в изборите за избиране на президент и вицепрезидент на републиката, произведени на 23 октомври 2011 г. и 30 октомври 2011 г.

В изпълнение на разпоредбата на чл. 78 и чл. 79, ал. 1 от Изборния кодекс по сметка в Българска народна банка са внесени безлихвени депозити от по 10 000 лв. от следните партии и инициативни комитети, регистрирани за участие в изборите за президент и вицепрезидент на републиката:

ПП „ГЕРБ" съгласно писмо изх. № 37-0231/22.07.2011 г. на БНБ; ПП „Българска социалистическа партия" съгласно писмо изх. № 37-0236/27.07.2011 г. на БНБ; ПП „Атака", ПП „Национален фронт за спасение на България" и ПП „Демократически форум" съгласно писмо изх. № 37-0248/04.08.2011 г. на БНБ; ПП „Ред, законност и справедливост" - съгласно писмо изх. № 37-0256/11.08.2011 г. на БНБ; ПП „Единна народна партия" - съгласно писмо изх. № 37-0271/18.08.2011 г. на БНБ; ПП „Движение „Гергьовден" и ПП „Партия за хората от народа" - съгласно писмо изх. № 37-0276/22.08.2011 г. на БНБ; ПП „Български земеделски народен съюз" и ПП „Български демократичен съюз „Радикали" съгласно писмо изх. №37-0272/19.08.2011 г. на БНБ; ПП „Съюз на демократичните сили" и ПП „ВМРО - БНД" съгласно писмо изх. № 37-0250/05.08.2011 г. на БНБ; ПП „Съюз на свободните демократи", ПП „Обединени земеделци" и ИК за издигане на Алексей Петров и Никола Георгиев за президент и вицепрезидент на републиката съгласно писмо изх. № 37-0282/23.08.2011 г. на БНБ; ПП „Национално движение „Единство", ПП „Българска демократична общност", ИК за издигане на Венцислав Йосифов и Емилиян Димитров за президент и вицепрезидент на републиката и ИК за издигане на Светослав Витков и Венцислав Мицов за президент и вицепрезидент на републиката - съгласно писмо изх. № 37-0283/24.08.2011 г. на БНБ; ИК за издигане на Меглена Кунева и Любомир Христов за президент и вицепрезидент на републиката - съгласно писмо изх. № 37-0285/25.08.2011 г. на БНБ; ИК за издигане на Димитър Куцаров и Камелия Тодорова за президент и вицепрезидент на републиката - съгласно писмо изх. № 37-0301/09.09.2011 г. на БНБ; ИК за издигане на Николай Василев и Владимир Савов за президент и вицепрезидент на републиката - съгласно писмо изх. № 37-0311/17.09.2011 г. на БНБ.
ПП „Движение „Гергьовден", ПП „Съюз на свободните демократи", ПП „Български демократичен съюз „Радикали" и ПП „Съюз на демократичните сили" участват в състава на коалиция от партии „Съюз на десните сили - СДС, „Обединени земеделци, ДП, Движение Гергьовден, ССД, БДС „Радикали", БДФ", регистрирала кандидатска листа за президент и вицепрезидент на републиката.
Централната избирателна комисия констатира, че в произведените на 23 октомври 2011 г. избори за президент и вицепрезидент на републиката не по-малко от 1 на сто от действителните гласове на национално ниво в изборите са получили следните партии, коалиции от партии и инициативни комитети:
- ИК за издигане на Меглена Кунева и Любомир Христов за президент и вицепрезидент на републиката - 470 808 гласа, или 13,995 % от действителните гласове на национално ниво;
- ПП „ГЕРБ"- 1 349 380 гласа, или 40,111 % от действителните гласове на национално ниво;
- ПП „Национално движение „Единство" - 41 837 гласа, или 1,244 % от действителните гласове на национално ниво;
- КП „Съюз на десните сили - СДС, „Обединени земеделци, ДП, Движение Гергьовден, ССД, БДС „Радикали", БДФ" - 65 761 гласа, или 1,955 % от действителните гласове на национално ниво;
- ПП „Национален фронт за спасение на България" - 84 205 гласа, или 2,503 % от действителните гласове на национално ниво;
- ПП „Българска социалистическа партия" - 974 300 гласа, или 28,962 % от действителните гласове на национално ниво;
- ПП „Атака" - 122 466 гласа, или 3,640 % от действителните гласове на национално ниво;
- ПП „Ред, законност и справедливост" - 61 797 гласа, или 1,837 % от действителните гласове на национално ниво;
- ИК за издигане на Светослав Витков и Венцислав Мицов за президент и вицепрезидент на републиката - 54 125 гласа, или 1,609 % от действителните гласове на национално ниво.
Централната избирателна комисия констатира, че в произведените на 23 октомври 2011 г. избори за президент и вицепрезидент на републиката по-малко от 1 на сто от действителните гласове на национално ниво в изборите са получили следните партии и инициативни комитети:
- ПП „Единна народна партия" - 30 665 гласа, или 0,912 % от действителните гласове на национално ниво;
- ИК за издигане на Алексей Петров и Николай Георгиев за президент и вицепрезидент на републиката - 31 613 гласа, или 0,940 % от действителните гласове на национално ниво;
- ПП „Български земеделски народен съюз" - 9827 гласа, или 0,292 % от действителните гласове на национално ниво;
- ПП „Партия за хората от народа" - 8081 гласа, или 0,240 % от действителните гласове на национално ниво;
- ИК за издигане на Димитър Куцаров и Камелия Тодорова за президент и вицепрезидент на републиката - 6989 гласа, или 0,208 % от действителните гласове на национално ниво;
- ПП „ВМРО - Българско национално движение" - 33 236 гласа, или 0,988 % от действителните гласове на национално ниво;
- ПП „Българска демократична общност" - 6340 гласа, или 0,188 % от действителните гласове на национално ниво;
- ИК за издигане на Николай Василев и Владимир Савов за президент и вицепрезидент на републиката - 5633 гласа, или 0,167 % от действителните гласове на национално ниво;
- ИК за издигане на Венцислав Йосифов и Емилиян Димитров за президент и вицепрезидент на републиката - 7021 гласа, или 0,209 % от действителните гласове на национално ниво.
Съгласно чл. 79, ал. 2 от ИК с решение на ЦИК на партиите и инициативните комитети, както и партиите, участващи в състава на коалиции от партии, получили не по-малко от 1 на сто от действителните гласове на национално ниво се възстановява безлихвеният депозит, внесен по сметка в Българска народна банка.
Предвид изложеното и на основание на чл. 79, ал. 2, т. 1 и т. 2, буква „б" и чл. 80, ал. 1 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

Р Е Ш И:

1. ВЪЗСТАНОВЯВА безлихвения депозит, внесен за участие в изборите за президент и вицепрезидент на републиката от партиите и инициативните комитети по сметка в Българска народна банка, на получилите не по-малко от 1 на сто от действителните гласове на национално ниво в изборите за избиране на президент и вицепрезидент на републиката на 23 октомври 2011 г. и 30 октомври 2011 г. партии, инициативни комитети и партии, участващи в състава на коалиция от партии, както следва:

 

 

Политическа партия или

Инициативен комитет

Брой действителни гласове

Дял

(в %)

1

2

3

Инициативен комитет за издигане на Меглена Щилиянова Кунева и Любомир Христов Христов

   470 808

13,995

ПП „ГЕРБ" - 23.10.2011 г.

1 349 380

40,111

ПП „Национално движение „Единство"

     41 837

  1,244

КП „Съюз на десните сили - СДС, „Обединени земеделци, ДП, Движение Гергьовден, ССД, БДС „Радикали", БДФ":

- ПП „Съюз на демократичните сили";

- ПП „Обединени земеделци";

- ПП „Движение „Гергьовден";

- ПП „Съюз на свободните демократи";

- ПП „Български демократичен съюз „Радикали"

65 761

  1,955

ПП „Национален фронт за спасение на България"

     84 205

  2,503

ПП „Българска социалистическа партия" -

23.10.2011 г

   974 300

28,962

ПП „АТАКА"

   122 466

  3,640

ПП „Ред, законност и справедливост"

     61 797

  1,837

Инициативен комитет за издигане на Светослав Емилов Витков и Венцислав Емилов Мицов

     54 125

  1,609

2. УКАЗВА на Българска народна банка - Централно управление - София, да възстанови безлихвените депозити на партиите по т. 1.
3. УКАЗВА на Българска народна банка - Централно управление - София, невъзстановените суми от депозити по чл. 79, ал. 2 от ИК да бъдат преведени по сметка на Центъра „Фонд за лечение на деца" към министъра на здравеопазването, представляващи внесените депозити от следните партии и инициативни комитети:
- ПП „Единна народна партия";
- ИК за издигане на Алексей Петров и Николай Георгиев за президент и вицепрезидент на републиката;
- ПП „Български земеделски народен съюз";
- ПП „Партия за хората от народа";
- ИК за издигане на Димитър Куцаров и Камелия Тодорова за президент и вицепрезидент на републиката;
- ПП „ВМРО - Българско национално движение";
- ПП „Българска демократична общност";
- ИК за издигане на Николай Василев и Владимир Савов за президент и вицепрезидент на републиката;
- ИК за издигане на Венцислав Йосифов и Емилиян Димитров за президент и вицепрезидент на републиката.


ПРЕДСЕДАТЕЛ:
Красимира Медарова

СЕКРЕТАР:
Севинч Солакова

 


* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 2994-МИ / 22.02.2024

    относно: промяна в състава на ОИК – Поморие, област Бургас

  • № 2993-МИ / 22.02.2024

    относно: предложение до президента на Република България за насрочване на частичен избор за кмет на кметство с. Тръбач, община Лозница, област Разград

  • № 2992 / 20.02.2024

    относно: възлагане на обществена поръчка чрез събиране на оферти с обява по реда на чл. 186 – 189а от Закона за обществените поръчки (ЗОП) във връзка с чл. 20, ал. 3, т. 2 ЗОП с предмет: „Предоставяне на преводачески услуги за нуждите на Централната избирателна комисия”

  • всички решения