Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 146-ПВР/МИ
София, 10 август 2011 г.

ОТНОСНО: назначаване на Общинска избирателна комисия в община Долна баня, Софийска област, за изборите за президент и вицепрезидент на републиката и за общински съветници и кметове на 23 октомври 2011 г.

Постъпило е предложение от кмета на община Долна баня, Софийска област, от 02.08.2011 г., заведено в ЦИК с вх. № ОИК-19 от 05.08.2011 г. Към предложението са представени всички изискуеми документи, включително протокол за проведени консултации на 28.07.2011 г.

Налице е постигнато съгласие между участниците в консултациите по отношение състава на Общинската избирателна комисия в община Долна баня.

Предвид изложеното и на основание чл. 26, ал. 1, т. 5 и ал. 7, чл. 30, ал. 1, 2, 5 и 8, чл. 31 във връзка с § 5, т. 3, буква „а" от ДР на Изборния кодекс и Решение № 30 на ЦИК от 18.07.2011 г. Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

1. Назначава Общинска избирателна комисия в община Долна баня, Софийска област, в състав от 17 членове, както следва:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Явор Йорданов Саздов

 

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ

Славка Иванова Кръстева

 

СЕКРЕТАР:

Елена Атанасова Николова

 

ЧЛЕНОВЕ:

София Димитрова Янкулова

 

 

Евгения Димитрова Свиленова

 

 

Бончо Петров Бончев

 

 

Ангел Боянов Христов

 

 

Костадин Красимиров Тодоров

 

 

Ваня Йорданова Реданска-

Троянска

 

 

Николина Иванова Кьосева

 

 

Светлана Кирилова Ласкова

 

 

Любомир Иванов Драганов

 

 

Соня Пильова Костова

 

 

Светла Мирчова Стоименова

 

 

Светла Дечкова Петрова

 

 

Ангелина Стефанова Драганова

 

 

Христо Стефанов Бояджиев

 

 

2. Общинската избирателна комисия встъпва в правомощията си на 19 август 2011 г.

3. Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в 3-дневен срок от съобщаването му.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Красимира Медарова

СЕКРЕТАР:

Севинч Солакова

 


* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 2921-МИ / 07.12.2023

    относно: унищожаване на останалите в областната или общинската администрация бюлетини и формуляри на изборни книжа от изборите на 29 октомври 2023 г.

  • № 2920-МИ / 05.12.2023

    относно: промени в състава на ОИК – Родопи, област Пловдив

  • № 2919-МИ / 30.11.2023

    относно: жалба от В. В. Р. – жител на село Купен, община Севлиево, срещу решение № 131-МИ от 29.10.2023 г. на ОИК – Севлиево

  • всички решения