Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 1455-НС
София, 1 ноември 2011 г.

ОТНОСНО: обявяване за избран за народен представител

На 5 октомври 2011 г. на основание чл. 72, ал. 1, т. 1 и ал. 2 от Конституцията на Република България предсрочно са прекратени пълномощията на народния представител Георги Велков Колев, избран от 30 (тридесети) едномандатен избирателен район - Шумен, издигнат от ПП "ДПС" в 41-вото Народно събрание.

На основание § 15 от ПЗР на Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И :

 

Обявява за избран за народен представител в 30 (тридесети) многомандатен избирателен район - Шумен, Хамид Бари Хамид, ЕГН ..., от листата на ПП "ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ".

Решението да се обнародва в "Държавен вестник".

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Красимира Медарова

СЕКРЕТАР:

Севинч Солакова


* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 2574-МИ / 02.10.2023

    относно: отпечатване на наименованията на партии, коалиции, местни коалиции и имената на кандидатите в бюлетините за общински съветници и за кметове в изборите на 29 октомври 2023 г.

  • № 2573-МИ / 02.10.2023

    относно: жалба от Михаил Георгиев Тарльовски – председател и представляващ инициативен комитет за издигане кандидатурата на Никола Димитров Делчев за кмет на район „Изгрев“, Столична община, срещу решение № 636-МИ от 29.09.2023 г. на ОИК – Столична

  • № 2572-МИ / 02.10.2023

    относно: жалба от Наталия Петрова Георгиева – кандидат за кмет на кметство с. Гурково, община Балчик, предложена от коалиция „Продължаваме Промяната – Демократична България“, срещу решение № 78-МИ от 28.09.2023 г. на ОИК – Балчик

  • всички решения