Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 1452-МИ
София, 19 октомври 2019 г.

ОТНОСНО: поправка на техническа грешка в Решение № 840-МИ
от 27 август 2019 г. на ЦИК

След извършена проверка от Централната избирателна комисия на Решение № 840-МИ от 27 август 2019 г. на ЦИК бе установено, че е допусната техническа грешка при изписване на името на член на ОИК – Ветово, област Русе.

На основание чл. 57, ал. 1, т. 1 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

Допуска поправка на техническа грешка в Решение № 840-МИ от 27.08.2019 г. на ЦИК, като името на член на ОИК – Ветово вместо „Васил Геориев Ангелов“ да се чете „Васил Георгиев Ангелов“.

Издаденото удостоверение да се анулира и да се издаде ново.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.


Председател: Стефка Стоева

Секретар: Севинч Солакова

* Публикувано на

Свързани решения:

840-МИ/

Календар

Решения

  • № 1812-НС / 22.03.2023

    относно: изменение на Решение № 1749-НС от 10 март 2023 г. за определяне на местата в държавите, в които ще се образуват избирателни секции извън страната, и броя на избирателните секции във всяко място при произвеждане на изборите за народни представители на 2 април 2023 г.

  • № 1811-НС / 22.03.2023

    относно: приемане на Методически указания на Централната избирателна комисия по прилагане на Изборния кодекс за секционните избирателни комисии извън страната за изборите за народни представители на 2 април 2023 г. при гласуване с хартиени бюлетини и със специализирани устройства за машинно гласуване

  • № 1810-НС / 22.03.2023

    относно: приемане на Методически указания на Централната избирателна комисия по прилагане на Изборния кодекс за секционните избирателни комисии извън страната за изборите за народни представители на 2 април 2023 г. при гласуване с хартиени бюлетини

  • всички решения