Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 1452-МИ
София, 19 октомври 2019 г.

ОТНОСНО: поправка на техническа грешка в Решение № 840-МИ
от 27 август 2019 г. на ЦИК

След извършена проверка от Централната избирателна комисия на Решение № 840-МИ от 27 август 2019 г. на ЦИК бе установено, че е допусната техническа грешка при изписване на името на член на ОИК – Ветово, област Русе.

На основание чл. 57, ал. 1, т. 1 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

Допуска поправка на техническа грешка в Решение № 840-МИ от 27.08.2019 г. на ЦИК, като името на член на ОИК – Ветово вместо „Васил Геориев Ангелов“ да се чете „Васил Георгиев Ангелов“.

Издаденото удостоверение да се анулира и да се издаде ново.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.


Председател: Стефка Стоева

Секретар: Севинч Солакова

* Публикувано на

Свързани решения:

840-МИ/

Календар

Решения

  • № 1018 / 24.11.2021

    относно: предоставяне на достъп до обществена информация

  • № 1017-ЗДОИ / 24.11.2021

    относно: предоставяне на достъп до обществена информация

  • № 1016-МИ / 23.11.2021

    относно: предложение до президента на Република България за насрочване на частичен избор за кмет на кметство Тича, община Котел, област Сливен

  • всички решения