Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 1452-МИ
София, 19 октомври 2019 г.

ОТНОСНО: поправка на техническа грешка в Решение № 840-МИ
от 27 август 2019 г. на ЦИК

След извършена проверка от Централната избирателна комисия на Решение № 840-МИ от 27 август 2019 г. на ЦИК бе установено, че е допусната техническа грешка при изписване на името на член на ОИК – Ветово, област Русе.

На основание чл. 57, ал. 1, т. 1 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

Допуска поправка на техническа грешка в Решение № 840-МИ от 27.08.2019 г. на ЦИК, като името на член на ОИК – Ветово вместо „Васил Геориев Ангелов“ да се чете „Васил Георгиев Ангелов“.

Издаденото удостоверение да се анулира и да се издаде ново.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.


Председател: Стефка Стоева

Секретар: Севинч Солакова

* Публикувано на

Свързани решения:

840-МИ/

Календар

Решения

  • № 1576 / 24.11.2022

    относно: възлагане на обществена поръчка чрез открита процедура с предмет: „Поддържане, съхранение и транспортиране на до 12 837 броя акумулаторни батерии за специализираните устройства за електронно машинно гласуване (СУЕМГ) А-4 Модел 517“

  • № 1575-НС / 24.11.2022

    относно: поправка на техническа грешка в Решение № 1571-НС от 10 ноември 2022 г. относно унищожаване на неизползваните и оставените в областната или общинската администрация бюлетини като резерв и формуляри на изборни книжа от изборите за народни представители на 2 октомври 2022 г.

  • № 1574-МИ / 17.11.2022

    относно: искане за отваряне на запечатани помещения в община Искър, област Плевен, в които се съхраняват изборни книжа и материали от произведени избори през 2019 г., 2021 г. и 2022 г.

  • всички решения