Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 1451-ПВР/МИ
София, 30 октомври 2011 г.

ОТНОСНО:  жалба от Карлос Арналдо Контрера – пълномощник на ПП „ВМРО – Българско национално движение, срещу решение № 172-МИ/29.10.2011 г. на ОИК - Банско

Постъпила е жалба вх. № Ж-ІV-17/30.10.2011 г. от Карлос Арналдо Контрера - пълномощник на ПП „ВМРО - Българско национално движение, срещу решение № 172-МИ/29.10.2011 г. на ОИК - Банско.
С обжалваното решение ОИК - Банско, отхвърля жалба от Костадин Атанасов Хаджитодоров във връзка с неправомерна агитация в деня преди изборите, извършвана от Ариф Моллов, кандидат за кмет на кметство Филипово от ПП „ДПС", и Ариф Мустаклъ. Според жалбоподателя агитацията се прави в устна форма, като избирателите се посещават в домовете им, за да бъдат убеждавани да гласуват в изборния ден за кандидата Ариф Моллов. Освен това двамата правят агитация и в полза на кмета на община Банско, издигнат от ПП „ГЕРБ", Георги Икономов.
Жалбоподателят намира решението на ОИК - Банско, за неправилно, тъй като ОИК следва да осъществява контрол върху агитацията, отказът да извърши проверка по жалбата е бездействие от страна на ОИК - Банско.
Жалбата е подадена в срок от упълномощено лице и като такава е допустима, но разгледана по същество е неоснователна.
Общинската избирателна комисия - Банско, в мотивите си е посочила, че не са налице достатъчно данни за извършено нарушение, тъй като в първоначалната жалба от Костадин Атанасов Хаджитодоров - пълномощник на ПП „ВМРО - Българско национално движение" и не е посочено точно в кой дом се извършва агитацията, по кое време и на кои лица, както и по какъв начин се убеждават същите, и други обстоятелства, които биха били от съществено значение за установяване на евентуална вина на твърдяните извършители Ариф Моллов и Ариф Мустаклъ за нарушение на Изборния кодекс. Общинската избирателна комисия смята също така, че няма правомощия да извършва проверки и по домовете на гражданите, тъй като това би било нарушение на конституционните им права.
Централната избирателна комисия споделя изцяло мотивите на общинската избирателна комисия.
Ето защо на основание чл. 26, ал. 1, т. 1 във връзка с чл. 33, ал. 3 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

Р Е Ш И:

ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ жалбата на Карлос Арналдо Контрера - пълномощник на ПП „ВМРО - Българско национално движение, срещу решение № 172-МИ/29.10.2011 г. на ОИК - Банско.
Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.


ПРЕДСЕДАТЕЛ:
Красимира Медарова

СЕКРЕТАР:
Севинч Солакова

 

 


* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 2994-МИ / 22.02.2024

    относно: промяна в състава на ОИК – Поморие, област Бургас

  • № 2993-МИ / 22.02.2024

    относно: предложение до президента на Република България за насрочване на частичен избор за кмет на кметство с. Тръбач, община Лозница, област Разград

  • № 2992 / 20.02.2024

    относно: възлагане на обществена поръчка чрез събиране на оферти с обява по реда на чл. 186 – 189а от Закона за обществените поръчки (ЗОП) във връзка с чл. 20, ал. 3, т. 2 ЗОП с предмет: „Предоставяне на преводачески услуги за нуждите на Централната избирателна комисия”

  • всички решения