Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 145-ПВР/МИ
София, 10 август 2011 г.

ОТНОСНО: назначаване на Общинска избирателна комисия в община Съединение, област Пловдив, за изборите за президент и вицепрезидент на републиката и за общински съветници и кметове на 23 октомври 2011 г.

Постъпило е предложение на кмета на община Съединение, област Пловдив, от 08.08.2011 г., заведено в ЦИК с вх. № ОИК-76 от 09.08.2011 г. Към предложението са представени всички изискуеми документи, включително протокол за проведени консултации на 02.08.2011 г.

Налице е постигнато съгласие между участниците в консултациите по отношение състава на Общинската избирателна комисия в община Съединение.

Предвид изложеното и на основание чл. 26, ал. 1, т. 5 и ал. 7, чл. 30, ал. 1, 2, 5 и 8, чл. 31 във връзка с § 5, т. 3 от ДР на Изборния кодекс и Решение № 30 на ЦИК от 18.07.2011 г. Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

1. Назначава Общинска избирателна комисия в община Съединение, област Пловдив, в състав от 17 членове, както следва:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Петрунка Стоянова Кацарска-

Дългърска

 

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ

Емилия Славчева Халачева

 

СЕКРЕТАР:

Цветана Кръстева Кръстева

 

ЧЛЕНОВЕ:

Даниела Запрянова Недялкова

 

 

Светлана Григорова Манчева

 

 

Пламен Георгиев Адърски

 

 

Галя Йорданова Георгиева

 

 

Кристина Стоянова Крислова

 

 

Димитър Николов Гулев

 

 

Емилия Иванова Гълъбова

 

 

Траян Вълков Йончев

 

 

Теодора Стоянова Гарджева

 

 

Христина Тодорова Гладийска

 

 

Недка Николова Влашка

 

 

Костадин Георгиев Апостолов

 

 

Връбка Георгиева Генчева

 

 

Янка Денчева Георгиева

 

 

2. Общинската избирателна комисия встъпва в правомощията си на 19 август 2011 г.

3. Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в 3-дневен срок от съобщаването му.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Красимира Медарова

СЕКРЕТАР:

Севинч Солакова

 


* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 2921-МИ / 07.12.2023

    относно: унищожаване на останалите в областната или общинската администрация бюлетини и формуляри на изборни книжа от изборите на 29 октомври 2023 г.

  • № 2920-МИ / 05.12.2023

    относно: промени в състава на ОИК – Родопи, област Пловдив

  • № 2919-МИ / 30.11.2023

    относно: жалба от В. В. Р. – жител на село Купен, община Севлиево, срещу решение № 131-МИ от 29.10.2023 г. на ОИК – Севлиево

  • всички решения