Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 145-ПВР/МИ
София, 10 август 2011 г.

ОТНОСНО: назначаване на Общинска избирателна комисия в община Съединение, област Пловдив, за изборите за президент и вицепрезидент на републиката и за общински съветници и кметове на 23 октомври 2011 г.

Постъпило е предложение на кмета на община Съединение, област Пловдив, от 08.08.2011 г., заведено в ЦИК с вх. № ОИК-76 от 09.08.2011 г. Към предложението са представени всички изискуеми документи, включително протокол за проведени консултации на 02.08.2011 г.

Налице е постигнато съгласие между участниците в консултациите по отношение състава на Общинската избирателна комисия в община Съединение.

Предвид изложеното и на основание чл. 26, ал. 1, т. 5 и ал. 7, чл. 30, ал. 1, 2, 5 и 8, чл. 31 във връзка с § 5, т. 3 от ДР на Изборния кодекс и Решение № 30 на ЦИК от 18.07.2011 г. Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

1. Назначава Общинска избирателна комисия в община Съединение, област Пловдив, в състав от 17 членове, както следва:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Петрунка Стоянова Кацарска-

Дългърска

 

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ

Емилия Славчева Халачева

 

СЕКРЕТАР:

Цветана Кръстева Кръстева

 

ЧЛЕНОВЕ:

Даниела Запрянова Недялкова

 

 

Светлана Григорова Манчева

 

 

Пламен Георгиев Адърски

 

 

Галя Йорданова Георгиева

 

 

Кристина Стоянова Крислова

 

 

Димитър Николов Гулев

 

 

Емилия Иванова Гълъбова

 

 

Траян Вълков Йончев

 

 

Теодора Стоянова Гарджева

 

 

Христина Тодорова Гладийска

 

 

Недка Николова Влашка

 

 

Костадин Георгиев Апостолов

 

 

Връбка Георгиева Генчева

 

 

Янка Денчева Георгиева

 

 

2. Общинската избирателна комисия встъпва в правомощията си на 19 август 2011 г.

3. Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в 3-дневен срок от съобщаването му.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Красимира Медарова

СЕКРЕТАР:

Севинч Солакова

 


* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 3325-ЕП/НС / 18.05.2024

    относно: поправка на технически грешки в Решение № 3320-ЕП/НС от 17 май 2024 г. на ЦИК определяне местата в държавите, в които ще се образуват избирателни секции извън страната, и броя на избирателните секции във всяко място при произвеждане на изборите за членове на Европейския парламент от Република България и за народни представители на 9 юни 2024 г.

  • № 3324-МИ / 18.05.2024

    относно: допускане на партия „БЪЛГАРСКИ ГЛАСЪ“ за участие в частичните избори за кметове на кметства, насрочени на 23 юни 2024 г.

  • № 3323-ЕП/НС / 17.05.2024

    относно: транспортиране на специализирани устройства за машинно гласуване (СУЕМГ) от Република България до избирателни секции извън страната и от избирателните секции извън страната до Република България в изборите за членове на Европейския парламент от Република България и за народни представители, насрочени на 9 юни 2024 г.

  • всички решения