Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 1447-ПВР/МИ
София, 30 октомври 2011 г.

ОТНОСНО: искане за отваряне на запечатано помещение, в което се съхраняват изборни книжа и материали от проведения първи тур на изборите, произведени на 23 октомври 2011 г.

Постъпило е искане с вх. № 2450/28.10.2011 г. на ЦИК от секретаря на ОИК - Вълчи дол, област Варна; с вх. 2592/30.10.20.11 г. на ОИК - Борован, област Враца; с вх. № 2588/30.10.2011 г. на ОИК - Брезово, област Пловдив; с вх. 2589/30.10.20.11 г. на ОИК - Свиленград, област Хасково; с вх. 2590/30.10.20.11 г. на ОИК - Мадан, област Смолян; с вх. 2591/30.10.20.11 г. на ОИК - Невестино, област Кюстендил; с вх. 2594/30.10.20.11 г. на ОИК - Русе, област Русе; с вх. 2593/30.10.20.11 г. на ОИК - Ботевград, Софийска област; с вх. № С-V-23/30.10.2011 г. на ОИК - Рудозем, област Смолян, с искане да бъде разрешено разпечатването на помещението, в което се съхраняват изборните книжа и материали от произведения първи тур на изборите на 23 октомври 2011 г., поради това, че в същите помещения ще се оставят за съхранение изборните книжа и материали от произведените избори на 30 октомври 2011 г.

Съгласно Решение № 1098-ПВР/МИ от 6 октомври 2011 г. на ЦИК достъпът до запечатаните изборни книжа и материали и помещенията, в които същите се съхраняват, се извършва по решение на ЦИК в случаите, когато се налага същите да бъдат отворени.

Предвид гореизложеното и на основание т. 13 от Решение на ЦИК № 1098-ПВР/МИ от 6 октомври 2011 г. Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

РАЗРЕШАВА достъп до запечатаното помещение, в което се съхраняват изборни книжа и материали от произведения първи тур на изборите за президент и вицепрезидент на републиката и за общински съветници и кметове ОИК - Вълчи дол, област Варна; ОИК - Борован, област Враца; ОИК - Брезово, област Пловдив; ОИК - Свиленград, област Хасково; ОИК - Мадан, област Смолян; ОИК - Невестино, област Кюстендил; ОИК - Русе, област Русе, ОИК - Ботевград, Софийска област, ОИК - Рудозем, област Смолян.

Достъпът се осъществява в присъствието на поне трима членове на съответните общински избирателни комисии, предложени от различни парламентарно представени партии и коалиции от партии и от партията, която има член в Европейския парламент, определени с решение на общинските избирателни комисии, и в присъствието на определено със заповед на кмета на съответната община (временно изпълняващия длъжността кмет) служебно лице от общинската администрация. След отваряне на помещенията същите задължително да се запечатват с хартиена лента и се подпечатат с восъчния печат на комисиите по чл. 242, ал. 7 от ИК от членове на общинските избирателни комисии.

За отварянето на помещенията да се съставя протокол в 2 екземпляра съобразно изискванията на т. 14 от Решение № 1098-ПВР/МИ от 6 октомври 2011 г. на ЦИК.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Красимира Медарова

СЕКРЕТАР:

Севинч Солакова


* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 3507-МИ / 25.06.2024

    относно: промени в състава на ОИК – Столична

  • № 3506-МИ / 25.06.2024

    относно: предложение до президента на Република България за насрочване на частичен избор за кмет на кметство Ново Железаре, община Хисаря, област Пловдив

  • № 3505-МИ / 25.06.2024

    относно: промяна в състава на ОИК – Варна

  • всички решения