Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 1446-НС
София, 20 септември 2022 г.

ОТНОСНО: промяна в състава на Районна избирателна комисия в Осми изборен район – Добрички

В Централната избирателна комисия с вх. № 15-154 от 19.09.2022 г. е постъпила молба от Гюлчин Зия Сали, за освобождаването й като член на РИК 08 – Добрички.

С вх. № НС-15-154/1 от 20.09.2022 г. е постъпило предложение от Ердинч Илияз Хаджиев – упълномощен представител на ПП „Движение за права и свободи“, за промяна в състава на РИК 08 – Добрички. Предлага се на мястото на Гюлчин Зия Сали за член на РИК да бъде назначена Евшен Гюрсел Такавит.

Към предложението са приложени: декларация по чл. 60, ал. 3, т. 1, чл. 65, ал. 1 и 3, чл. 66 и чл. 3, ал. 3 ИК, копие от дипломата за завършено висше образование на Евшен Гюрсел Такавит и пълномощно в полза на Ердинч Илияз Хаджиев.

Предвид изложеното и на основание чл. 57, ал. 1, т. 5 и 6 във връзка с чл. 51, ал. 2, т. 1 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

ОСВОБОЖДАВА като член на Районна избирателна комисия в Осми изборен район – Добрички, Гюлчин Зия Сали, ЕГН …, и анулира издаденото й удостоверение.

НАЗНАЧАВА за член на Районна избирателна комисия в Осми изборен район – Добрички, Евшен Гюрсел Такавит, ЕГН ….

На назначения член на РИК да бъде издадено удостоверение.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.


Председател: Камелия Нейкова

Секретар: Севинч Солакова

СС/ЕЛ


* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 1822-НС / 24.03.2023

    относно: регистрация на наблюдатели от сдружение „Гражданска инициатива за свободни и демократични избори“ за участие в изборите за народни представители на 2 април 2023 г.

  • № 1821-НС / 24.03.2023

    относно: регистрация на наблюдатели от сдружение „Институт за социална интеграция“ за участие в изборите за народни представители на 2 април 2023 г

  • № 1820-НС / 24.03.2023

    относно: жалба от Методи Байкушев – пълномощник на коалиция от партии „Продължаваме Промяната – Демократична България“, срещу решение № 97-НС от 17.03.2023 г. на РИК – Благоевград

  • всички решения