Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 1446-МИ
София, 10 февруари 2015 г.

ОТНОСНО: определяне размера на възнаграждението за поддържане и публикуване на интернет страницата на ОИК и за извършване на компютърна обработка в ОИК на протоколите на СИК за резултатите от провежданите нови избори за общински съветници и за кмет на община Сърница, област Пазарджик на 15 март 2015 г.

На основание т. 6.2. на договор № МС-41/21.04.2012 г. за компютърна обработка на протоколите на СИК в ОИК от произвежданите на 15 март 2015 г. нови избори за общински съветници и за кмет на община Сърница, област Пазарджик, на 15 март 2015 г. и утвърдената с Приложение № 1 към Допълнително споразумение № 2 към договора офертна цена Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

1. Определя възнаграждението на преброителя за поддържане и публикуване на интернет страницата на ОИК и за компютърната обработка в ОИК на протоколите на СИК на първи тур на 15 март 2015 г. на новите избори за общински съветници и за кмет на община Сърница, област Пазарджик, на 15 март 2015 г., както следва:

- за ОИК - Сърница, област Пазарджик - 628,80 лв. с ДДС

 

2. При евентуално произвеждане на втори тур на изборите на 22 март 2015 г. определя възнаграждението на преброителя за поддържане и публикуване на интернет страницата на ОИК и за компютърната обработка на протоколите на СИК за втори тур, както следва:

- за ОИК - Сърница, област Пазарджик - 440,16 лв. с ДДС.

 

3. Възнаграждението е за сметка на държавния бюджет.    

 

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Мария Мусорлиева

СЕКРЕТАР:

Севинч Солакова

 


* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 1025 / 02.12.2021

    относно: заявление за предоставяне на достъп до обществена информация

  • № 1024-ЗДОИ / 02.12.2021

    относно: предоставяне на достъп до обществена информация

  • № 1023-МР / 02.12.2021

    относно: изменение на Решение № 719-МР от 12.10.2021 г. относно възнагражденията на членовете на ОИК и СИК за произвеждане на местен референдум в с. Синитово, община Пазарджик, на 21 ноември 2021 г.

  • всички решения