Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 1443-ПВР/МИ
София, 5 февруари 2015 г.

ОТНОСНО: промяна в състава на ОИК – Родопи, област Пловдив

Постъпило е предложение с вх. № МИ-11-2 от 03.02.2015 г. от Иванка Петкова Петкова - упълномощен представител на КП „КОАЛИЦИЯ ЗА БЪЛГАРИЯ", за промени в състава на ОИК - Родопи. Предлага се на мястото на Гергана Николова Гачева- секретар на ОИК, да бъде назначен Георги Василев Гачев.

Към предложението са приложени: заявление от Гергана Николова Гачева за освобождаването й като секретар на ОИК - Родопи; декларация по чл. 80, ал. 1 и чл. 81 във връзка с чл. 66 от ИК от Георги Василев Гачев; копие от диплома за завършено висше образование на Георги Василев Гачев; пълномощно в полза на Иванка Петкова Петкова.

Налице са и законовите предпоставки по чл. 51, ал. 2, т. 1 от ИК за предсрочно прекратяване на пълномощията.

Предвид изложеното и на основание чл. 57, ал. 1, т. 5 и 6 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

ОСВОБОЖДАВА като секретар на ОИК - Родопи, област Пловдив, Гергана Николова Гачева, ЕГН ..., и анулира издаденото й удостоверение.

НАЗНАЧАВА за секретар на ОИК - Родопи, област Пловдив, Георги Василев Гачев, ЕГН ...

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.

 

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Маргарита Златарева

СЕКРЕТАР:

Севинч Солакова


* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 1018 / 24.11.2021

    относно: предоставяне на достъп до обществена информация

  • № 1017-ЗДОИ / 24.11.2021

    относно: предоставяне на достъп до обществена информация

  • № 1016-МИ / 23.11.2021

    относно: предложение до президента на Република България за насрочване на частичен избор за кмет на кметство Тича, община Котел, област Сливен

  • всички решения