Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 1442-ПВР
София, 30 октомври 2011 г.

ОТНОСНО: поправка на технически грешки, допуснати в Решение № 1423-ПВР от 29 октомври 2011 г. и в Решение № 1434-ПВР от 30 октомври 2011 г. на ЦИК

При извършена проверка се установиха допуснати технически грешки в Решение № 1423-ПВР от 29 октомври 2011 г., както следва:
- бащиното име на назначената за член на СИК извън страната № 293500076, Норвегия, Осло, Снежина Веселинова Алфредова, ЕГН ..., е изписано грешно „Велинова" вместо „Веселинова";
- при назначаването на заместник-председателя на СИК извън страната № 291200017, Дания, Копенхаген, Николай Бонев Трифонов, ЕГН ..., е изписано грешно „№ 291200017, Великобритания, Дънди" вместо „291200017, Дания, Копенхаген"
- бащиното име на члена на СИК извън страната № 292000054, Кипър, Полис-Хрисохус, Анна Валтерова Стойчева, ЕГН ..., е изписано грешно „Валкерова" вместо „Валтерова".

- и в Решение № 1434-ПВР от 30 октомври 2011 г. бащиното име на заместник-председател на СИК извън страната № 293500076, Норвегия, Осло, Стефка Николаева Колева-Бояджиева, ЕГН ..., „Николаева" не е изписано
Предвид изложеното и на основание чл. 26, ал. 1, т. 1 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

Р Е Ш И:

Допуска поправка на технически грешки в Решение № 1423-ПВР от 29 октомври 2011 г., както следва:
-  бащиното име на назначената за член на СИК извън страната № 293500076, Норвегия, Осло, Снежина Веселинова Алфредова, ЕГН ..., вместо „Велинова" да се чете „Веселинова";
- при назначаването на заместник-председателя на СИК извън страната № 291200017, Дания, Копенхаген, Николай Бонев Трифонов, ЕГН .., вместо „№ 291200017, Великобритания, Дънди" да се чете „291200017, Дания, Копенхаген"
- бащиното име на члена на СИК извън страната № 292000054, Кипър, Полис-Хрисохус, Анна Валтерова Стойчева, ЕГН .., вместо „Валкерова" да се чете „Валтерова".
- и в Решение № 1434-ПВР от 30 октомври 2011 г. бащиното име на заместник-председател на СИК извън страната № 293500076, Норвегия, Осло, Стефка Николаева Колева-Бояджиева, ЕГН .., да се чете „Николаева".

ОСВОБОЖДАВА като заместник-председател на СИК извън страната № 291200017, Дания, Копенхаген, Петя Спаскова Жоевска, ЕГН ...
НАЗНАЧАВА за заместник-председател на СИК извън страната № 291200017, Великобритания, Дънди, Николай Бонев Трифонов, ЕГН ....

 


ПРЕДСЕДАТЕЛ:
Красимира Медарова

СЕКРЕТАР:
Севинч Солакова

 


* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 1025 / 02.12.2021

    относно: заявление за предоставяне на достъп до обществена информация

  • № 1024-ЗДОИ / 02.12.2021

    относно: предоставяне на достъп до обществена информация

  • № 1023-МР / 02.12.2021

    относно: изменение на Решение № 719-МР от 12.10.2021 г. относно възнагражденията на членовете на ОИК и СИК за произвеждане на местен референдум в с. Синитово, община Пазарджик, на 21 ноември 2021 г.

  • всички решения