Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 1442-ПВР
София, 30 октомври 2011 г.

ОТНОСНО: поправка на технически грешки, допуснати в Решение № 1423-ПВР от 29 октомври 2011 г. и в Решение № 1434-ПВР от 30 октомври 2011 г. на ЦИК

При извършена проверка се установиха допуснати технически грешки в Решение № 1423-ПВР от 29 октомври 2011 г., както следва:
- бащиното име на назначената за член на СИК извън страната № 293500076, Норвегия, Осло, Снежина Веселинова Алфредова, ЕГН ..., е изписано грешно „Велинова" вместо „Веселинова";
- при назначаването на заместник-председателя на СИК извън страната № 291200017, Дания, Копенхаген, Николай Бонев Трифонов, ЕГН ..., е изписано грешно „№ 291200017, Великобритания, Дънди" вместо „291200017, Дания, Копенхаген"
- бащиното име на члена на СИК извън страната № 292000054, Кипър, Полис-Хрисохус, Анна Валтерова Стойчева, ЕГН ..., е изписано грешно „Валкерова" вместо „Валтерова".

- и в Решение № 1434-ПВР от 30 октомври 2011 г. бащиното име на заместник-председател на СИК извън страната № 293500076, Норвегия, Осло, Стефка Николаева Колева-Бояджиева, ЕГН ..., „Николаева" не е изписано
Предвид изложеното и на основание чл. 26, ал. 1, т. 1 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

Р Е Ш И:

Допуска поправка на технически грешки в Решение № 1423-ПВР от 29 октомври 2011 г., както следва:
-  бащиното име на назначената за член на СИК извън страната № 293500076, Норвегия, Осло, Снежина Веселинова Алфредова, ЕГН ..., вместо „Велинова" да се чете „Веселинова";
- при назначаването на заместник-председателя на СИК извън страната № 291200017, Дания, Копенхаген, Николай Бонев Трифонов, ЕГН .., вместо „№ 291200017, Великобритания, Дънди" да се чете „291200017, Дания, Копенхаген"
- бащиното име на члена на СИК извън страната № 292000054, Кипър, Полис-Хрисохус, Анна Валтерова Стойчева, ЕГН .., вместо „Валкерова" да се чете „Валтерова".
- и в Решение № 1434-ПВР от 30 октомври 2011 г. бащиното име на заместник-председател на СИК извън страната № 293500076, Норвегия, Осло, Стефка Николаева Колева-Бояджиева, ЕГН .., да се чете „Николаева".

ОСВОБОЖДАВА като заместник-председател на СИК извън страната № 291200017, Дания, Копенхаген, Петя Спаскова Жоевска, ЕГН ...
НАЗНАЧАВА за заместник-председател на СИК извън страната № 291200017, Великобритания, Дънди, Николай Бонев Трифонов, ЕГН ....

 


ПРЕДСЕДАТЕЛ:
Красимира Медарова

СЕКРЕТАР:
Севинч Солакова

 


* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 2490-МИ / 22.09.2023

    относно: временна замяна на член на ОИК – Добричка, област Добрич

  • № 2489-МИ / 22.09.2023

    относно: промени в състава на ОИК – Кула, област Видин

  • № 2488-МИ / 21.09.2023

    относно: приемане на Правила за отразяване от Българската национална телевизия и Българското национално радио на проявите на кандидатите за общински съветници и за кметове в изборите на 29 октомври 2023 г., регистрирани от партиите, коалициите, местните коалиции и инициативните комитети по време на предизборната кампания

  • всички решения