Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 1441-ПВР
София, 30 октомври 2011 г.

ОТНОСНО: промени в състави на СИК извън страната

Постъпило е предложение от 30.10.2011 г. за промени в СИК извън страната.
На основание чл. 26, ал. 1, т. 5 и 6 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

Р Е Ш И:

ОСВОБОЖДАВА като секретар на СИК извън страната № 294100088, САЩ, Атлантик Сити, Анна Иванова Руски, ЕГН ...
НАЗНАЧАВА за секретар на СИК извън страната № 294100088, САЩ, Атлантик Сити, Боян Недялков Белев, ЕГН ...
ОСВОБОЖДАВА като член на СИК извън страната № 294100089, САЩ, Бостън, Атанас Емилов Гроздев, ЕГН ...
НАЗНАЧАВА за член на СИК извън страната № 294100089, САЩ, Бостън, Мима Борисова Крушева, ЕГН ...
Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в срок до три дни от съобщаването му.


ПРЕДСЕДАТЕЛ:
Красимира Медарова

СЕКРЕТАР:
Севинч Солакова

 


* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 1025 / 02.12.2021

    относно: заявление за предоставяне на достъп до обществена информация

  • № 1024-ЗДОИ / 02.12.2021

    относно: предоставяне на достъп до обществена информация

  • № 1023-МР / 02.12.2021

    относно: изменение на Решение № 719-МР от 12.10.2021 г. относно възнагражденията на членовете на ОИК и СИК за произвеждане на местен референдум в с. Синитово, община Пазарджик, на 21 ноември 2021 г.

  • всички решения