Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 1441-ПВР
София, 30 октомври 2011 г.

ОТНОСНО: промени в състави на СИК извън страната

Постъпило е предложение от 30.10.2011 г. за промени в СИК извън страната.
На основание чл. 26, ал. 1, т. 5 и 6 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

Р Е Ш И:

ОСВОБОЖДАВА като секретар на СИК извън страната № 294100088, САЩ, Атлантик Сити, Анна Иванова Руски, ЕГН ...
НАЗНАЧАВА за секретар на СИК извън страната № 294100088, САЩ, Атлантик Сити, Боян Недялков Белев, ЕГН ...
ОСВОБОЖДАВА като член на СИК извън страната № 294100089, САЩ, Бостън, Атанас Емилов Гроздев, ЕГН ...
НАЗНАЧАВА за член на СИК извън страната № 294100089, САЩ, Бостън, Мима Борисова Крушева, ЕГН ...
Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в срок до три дни от съобщаването му.


ПРЕДСЕДАТЕЛ:
Красимира Медарова

СЕКРЕТАР:
Севинч Солакова

 


* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 3497-МИ / 21.06.2024

    относно: промени в състава на ОИК – Столична

  • № 3496-МИ / 21.06.2024

    относно: промени в състава на ОИК – Гоце Делчев, област Благоевград

  • № 3495-МИ / 21.06.2024

    относно: регистрация на наблюдатели от сдружение „НЕЗАВИСИМО СДРУЖЕНИЕ ЕКОГЛАСНОСТ“ за участие в новите и частични избори за общински съветници и за кметове на 23 юни 2024 г.

  • всички решения