Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 1440- МИ
София, 3 февруари 2015 г.

ОТНОСНО: промяна в състава на ОИК – Сърница, област Пазарджик

Постъпило е заявление с вх. № МИ-15-49 от 03.02.2015 г. от Геновева Русева Дъбова, с което заявява желанието си да бъдат прекратени предсрочно пълномощията й като член на ОИК - Сърница, по лични причини.

Към заявлението са приложени: предложение от коалиция „Патриотичен фронт - НФСФ и ВМРО", представлявана от Кемал Зекиров Трампов, с което се предлага на освободеното място от Геновева Русева Дъбова да бъде назначена Мехрем Халилова Шлянгова; декларация по чл. 81 във връзка с чл. 65, ал. 1 и чл. 66 от ИК и копие на уверение за завършено висше образование от Философския факултет на ЮЗИ „Неофит Рилски" - Благоевград.

Налице са и законовите предпоставки по чл. 51, ал. 2, т. 1 от ИК за предсрочно прекратяване на пълномощията.

Предвид изложеното и на основание чл. 57, ал. 1, т. 5 и 6 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

ОСВОБОЖДАВА като член на ОИК - Сърница, област Пазарджик, Геновева Русева Дъбова, ЕГН ..., и анулира издаденото й удостоверение.

НАЗНАЧАВА за член на ОИК - Сърница, област Пазарджик, Мехрем Халилова Шлянгова, ЕГН ....

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Ивилина Алексиева

СЕКРЕТАР:

Севинч Солакова


* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 1027-МИ / 06.12.2021

    относно: предложение до президента на Република България за насрочване на частичен избор за кмет на кметство Райнино, община Исперих, област Разград

  • № 1026-МИ / 06.12.2021

    относно: промяна в състава на ОИК – Столична община

  • № 1025 / 02.12.2021

    относно: заявление за предоставяне на достъп до обществена информация

  • всички решения