Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 144-ПВР/МИ
София, 10 август 2011 г.

ОТНОСНО: назначаване на Общинска избирателна комисия в община Лъки, област Пловдив, за изборите за президент и вицепрезидент на републиката и за общински съветници и кметове на 23 октомври 2011 г.

Постъпило е предложение от кмета на община Лъки, област Пловдив, от 03.08.2011 г., заведено в ЦИК с вх. № ОИК-23 от 05.08.2011 г. Към предложението са представени всички изискуеми документи, включително протокол за проведени консултации на 27.07.2011 г.

Налице е постигнато съгласие между участниците в консултациите по отношение състава на Общинската избирателна комисия в община Лъки.

Предвид изложеното и на основание чл. 26, ал. 1, т. 5 и ал. 7, чл. 30, ал. 1, 2, 5 и 8, чл. 31, във връзка с § 5, т. 3 от ДР на Изборния кодекс и Решение № 30 на ЦИК от 18.07.2011 г. Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

1. Назначава Общинска избирателна комисия в община Лъки, област Пловдив, в състав от 17 членове, както следва:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Румяна Сергеева Янкова

 

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ

Радка Емилова Адамова

 

СЕКРЕТАР:

Петрана Атанасова Кратункова

 

ЧЛЕНОВЕ:

Иванка Гошева Янкова

 

 

Емил Трифонов Иванов

 

 

Сирма Евелинова Райчева

 

 

Димитрина Димитрова Лешкова

 

 

Антоанета Росенова Башева

 

 

Марияна Асенова Янкова

 

 

Росица Вескова Кичукова

 

 

Захари Миланов Александров

 

 

Дечо Иванов Стоянов

 

 

Атанаска Иванова Згурова

 

 

Юлия Чавдарова Иванова

 

 

Лиляна Христова Панайотова

 

 

Йорданка Иванова Раичкова

 

 

Милена Кирева Русева-Стоянова

 

 

2. Общинската избирателна комисия встъпва в правомощията си на 19 август 2011 г.

3. Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в 3-дневен срок от съобщаването му.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:   

Красимира Медарова

СЕКРЕТАР:

Севинч Солакова

* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 3372-ЕП/НС / 27.05.2024

    относно: искане да бъдат регистрирани като наблюдатели на изборите за членове на Европейския парламент от Република България и народни представители на 9 юни 2024 г. представители на Бюрото за демократични институции и права на човека на Организацията за сигурност и сътрудничество в Европа (ОССЕ/БДИПЧ)

  • № 3371-НС / 27.05.2024

    относно: жалба от Ц. П. – упълномощен представител на КП „ГЕРБ-СДС“ за нарушение на чл. 183 ал. 4 от Изборния кодекс

  • № 3370-ЕП / 27.05.2024

    относно: регистрация на Христо Атанасов Костов кандидат под № 3 в кандидатската листа на коалиция „СИНЯ БЪЛГАРИЯ“ за членове на Европейския парламент от Република България на 9 юни 2024 г.

  • всички решения