Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 1439-ПВР
София, 30 октомври 2011 г.

ОТНОСНО: поправка на техническа грешка, допусната в Решение № 1434-ПВР от 30 октомври 2011 г. на ЦИК

При извършена проверка се установи допусната техническа грешка в Решение № 1434-ПВР от 30 октомври 2011 г., както следва:
ОСВОБОЖДАВА като заместник-председател на СИК извън страната 294300098, Словакия, Братислава, Лора Емилова Добрудска, ЕГН ...
НАЗНАЧАВА за заместник-председател на СИК извън страната № 294300098, Словакия, Братислава, Ели Ваньова Канова, ЕГН ...
Предвид изложеното и на основание чл. 26, ал. 1, т. 1 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

Р Е Ш И:

Допуска поправка на техническа грешка в Решение № 1434-ПВР от 30 октомври 2011 г., като вместо „заместник-председател" да се чете „член" , както следва:
ОСВОБОЖДАВА като член на СИК извън страната 294300098, Словакия, Братислава, Лора Емилова Добрудска, ЕГН ...
НАЗНАЧАВА за член на СИК извън страната № 294300098, Словакия, Братислава, Ели Ваньова Канова, ЕГН ...


ПРЕДСЕДАТЕЛ:
Красимира Медарова

СЕКРЕТАР:
Севинч Солакова

 


* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 1027-МИ / 06.12.2021

    относно: предложение до президента на Република България за насрочване на частичен избор за кмет на кметство Райнино, община Исперих, област Разград

  • № 1026-МИ / 06.12.2021

    относно: промяна в състава на ОИК – Столична община

  • № 1025 / 02.12.2021

    относно: заявление за предоставяне на достъп до обществена информация

  • всички решения