Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 1439-ПВР
София, 30 октомври 2011 г.

ОТНОСНО: поправка на техническа грешка, допусната в Решение № 1434-ПВР от 30 октомври 2011 г. на ЦИК

При извършена проверка се установи допусната техническа грешка в Решение № 1434-ПВР от 30 октомври 2011 г., както следва:
ОСВОБОЖДАВА като заместник-председател на СИК извън страната 294300098, Словакия, Братислава, Лора Емилова Добрудска, ЕГН ...
НАЗНАЧАВА за заместник-председател на СИК извън страната № 294300098, Словакия, Братислава, Ели Ваньова Канова, ЕГН ...
Предвид изложеното и на основание чл. 26, ал. 1, т. 1 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

Р Е Ш И:

Допуска поправка на техническа грешка в Решение № 1434-ПВР от 30 октомври 2011 г., като вместо „заместник-председател" да се чете „член" , както следва:
ОСВОБОЖДАВА като член на СИК извън страната 294300098, Словакия, Братислава, Лора Емилова Добрудска, ЕГН ...
НАЗНАЧАВА за член на СИК извън страната № 294300098, Словакия, Братислава, Ели Ваньова Канова, ЕГН ...


ПРЕДСЕДАТЕЛ:
Красимира Медарова

СЕКРЕТАР:
Севинч Солакова

 


* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 2557-МИ / 29.09.2023

    относно: поправка на техническа грешка в Решение № 2441-МИ от 18 септември 2023 г. на ЦИК

  • № 2556-МИ / 29.09.2023

    относно: жалба от И Д К – упълномощен представител на партия „ПРЯКА ДЕМОКРАЦИЯ“, срещу решение № 166-МИ от 26.09.2023 г. на ОИК – Варна

  • № 2555-МИ / 29.09.2023

    относно: жалба от Петър Владиславов Славов и като пълномощник на Методи Борисов Андреев в качеството му на председател на ИК, с регистриран с решение № 43-МИ/14.09.2023 г. на ОИК – Столична община, срещу решение № 574-МИ/26.09.2023 г.

  • всички решения