Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 1438-МИ
София, 18 септември 2022 г.

ОТНОСНО: допускане на партия ВЪЗРАЖДАНЕ за участие в частичните избори, насрочени на 23 октомври 2022 г.

Постъпило е заявление от партия ВЪЗРАЖДАНЕ, подписано от Костадин Тодоров Костадинов –председател и представляващ партията, чрез Петър Николаев Петров, заведено под № 6 на 17 септември 2022 г. в регистъра на партиите за участие в частичните избори за кмет на кметство Юделник, община Сливо поле, област Русе, за кмет на кметство Свирково, община Симеоновград, област Хасково, за кмет на кметство Илинденци, община Струмяни, област Благоевград, за кмет на кметство Дълбоки, община Стара Загора, област Стара Загора, за кмет на кметство Богданов дол, община Перник, област Перник, за кмет на кметство Фотиново, община Кирково, област Кърджали, за кмет на кметство Боденец, община Мездра, област Враца, за кмет на кметство Порой, община Поморие, област Бургас, насрочени на 23 октомври 2022 г.
Заявено е искане за наименованието на партията в бюлетината по следния начин: ВЪЗРАЖДАНЕ.
Към заявлението са приложени:
1. Удостоверение за актуално правно състояние на партията, издадено на 09.09.2022 г. от СГС, VІ-2 състав, по ф.д. № 720/2014 г.
2. Удостоверение № 48-00-542 от 01.09.2022 г. от Сметната палата за внесени от партията финансови отчети за 2019, 2020 и 2021 г.
3. Заверено копие на пълномощно от 10.09.2022 г. в полза на Петър Николаев Петров.
Партията е регистрирана в ЦИК съгласно Решение № 982-МИ от 05.09.2019 г. за участие в общите избори за общински съветници и за кметове на 27 октомври 2019 г.
Налице са условията по чл. 464 от Изборния кодекс и Решение № 1841-МИ от 16 юли 2020 г. на Централната избирателна комисия за допускане на партия ВЪЗРАЖДАНЕ за участие в частичните избори, насрочени на 23 октомври 2022 г.
Предвид изложеното и на основание чл. 57, ал. 1, т. 10, буква „а“, чл. 464 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

Р Е Ш И:

ДОПУСКА партия ВЪЗРАЖДАНЕ за участие в частичните избори за кмет на кметство Юделник, община Сливо поле, област Русе, за кмет на кметство Свирково, община Симеоновград, област Хасково, за кмет на кметство Илинденци, община Струмяни, област Благоевград, за кмет на кметство Дълбоки, община Стара Загора, област Стара Загора, за кмет на кметство Богданов дол, община Перник, област Перник, за кмет на кметство Фотиново, община Кирково, област Кърджали, за кмет на кметство Боденец, община Мездра, област Враца, за кмет на кметство Порой, община Поморие, област Бургас, насрочени на 23 октомври 2022 г.
Наименованието на партията в бюлетината е ВЪЗРАЖДАНЕ.
Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.


Председател: Камелия Нейкова

Секретар: Севинч Солакова

ЕС/ЛТ


* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 2917-НС / 30.11.2023

    относно: обявяване на Вениамин Иванов Воденичаров за народен представител от Двадесет и пети изборен район – София, в Четиридесет и деветото Народно събрание

  • № 2916-МИ / 28.11.2023

    относно: промени в състава на ОИК – Монтана, област Монтана

  • № 2915-МИ / 28.11.2023

    относно: промени в състава на ОИК – Панагюрище, област Пазарджик

  • всички решения