Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 1438-ПВР
София, 30 октомври 2011 г.

ОТНОСНО: промени в състави на СИК извън страната

 

Постъпили са предложения от 29.10.2011 г. за промени в СИК извън страната.

На основание чл. 26, ал. 1, т. 5 и 6 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

ОСВОБОЖДАВА като член на СИК извън страната № 294700111, Турция, Бурса - община Нилюфер, Илхан Хасан Кьок, ЕГН ....

НАЗНАЧАВА за член на СИК извън страната № 294700111, Турция, Бурса - община Нилюфер, Елеонора Кирилова Велкова, ЕГН ...

ОСВОБОЖДАВА като член на СИК извън страната № 291600040, Испания, Тафая, Юсеин Фаиков Къров, ЕГН ...

НАЗНАЧАВА за член на СИК извън страната № 291600040, Испания, Тафая, Мехмед Исмет Карадали, ЕГН ...

ОСВОБОЖДАВА като секретар на СИК извън страната № 291600034, Испания, Олерия, Емил Кирилов Йорданов, ЕГН ...

НАЗНАЧАВА за секретар на СИК извън страната № 291600034, Испания, Олерия, Стилиян Емилов Кирилов, ЕГН ...

ОСВОБОЖДАВА като секретар на СИК извън страната № 291600033, Испания, Мурсия, Самуил Симеонов Тодоров, ЕГН ...

НАЗНАЧАВА за секретар на СИК извън страната № 291600033, Испания, Мурсия, Стоянка Банева Минева, ЕГН ...

ОСВОБОЖДАВА като заместник-председател на СИК извън страната № 292000052, Кипър, Лимасол, Веселка Цветанова Цолова, ЕГН ...

НАЗНАЧАВА за заместник-председател на СИК извън страната № 292000052, Кипър, Лимасол, Даниела Христова Донева, ЕГН ...

ОСВОБОЖДАВА като член на СИК извън страната № 293000068, Молдова, Комрат, Татяна Иванова Раковена, ЕГН ...

ОСВОБОЖДАВА като член на СИК извън страната № 293000068, Молдова, Комрат, Радион Иванович Велчев, ЕГН ...

НАЗНАЧАВА за член на СИК извън страната № 293000068, Молдова, Комрат, Татяна Дмитриевна Паслар, ЕГН ...

НАЗНАЧАВА за член на СИК извън страната № 293000068, Молдова, Комрат, Татяна Ивановна Карабаджак, ЕГН ...

ОСВОБОЖДАВА като член на СИК извън страната № 292800063, Малта, Ла Валета (Сейнт Джулиан), Петя Петрова Николова, ЕГН ...

НАЗНАЧАВА за член на СИК извън страната № 292800063, Малта, Ла Валета (Сейнт Джулиан), Албена Петрова Бешовска, ЕГН ...

ОСВОБОЖДАВА като председател на СИК извън страната № 295200151, Франция, Страсбург, Гергана Димитрова Димитрова, ЕГН ...

ПРЕНАЗНАЧАВА за председател на СИК извън страната № 295200151, Франция, Страсбург, Иванка Руменова Шарпова, ЕГН .., досегашен заместник-председател.

ПРЕНАЗНАЧАВА за заместник-председател на СИК извън страната № 295200151, Франция, Страсбург, Анани Иванов Ананиев, ЕГН .., досегашен член.

НАЗНАЧАВА за член на СИК извън страната № 295200151, Франция, Страсбург, Станислав Богданов Гроздев, ЕГН ...

ОСВОБОЖДАВА като секретар на СИК извън страната № 295000147, ФР Германия, Бон, Елена Йорданова Акерман, ЕГН ...

НАЗНАЧАВА за секретар на СИК извън страната № 295000147, ФР Германия, Бон, Христина Светланова Стоева, ЕГН ...

 

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в срок до три дни от съобщаването му.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Красимира Медарова

СЕКРЕТАР:

Севинч Солакова


* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 1027-МИ / 06.12.2021

    относно: предложение до президента на Република България за насрочване на частичен избор за кмет на кметство Райнино, община Исперих, област Разград

  • № 1026-МИ / 06.12.2021

    относно: промяна в състава на ОИК – Столична община

  • № 1025 / 02.12.2021

    относно: заявление за предоставяне на достъп до обществена информация

  • всички решения