Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 1437-ПВР
София, 30 октомври 2011 г.

ОТНОСНО: промени в състави на СИК извън страната

Постъпили са предложения от 29.10.2011 г. за промени в СИК извън страната.
На основание чл. 26, ал. 1, т. 5 и 6 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

Р Е Ш И:

ОСВОБОЖДАВА като заместник-председател на СИК извън страната № 294700112, Турция, Буюккаръщъран, Севда Юлианова Младенова, ЕГН ...
НАЗНАЧАВА за заместник-председател на СИК извън страната № 294700112, Турция, Буюккаръщъран, Мехмедали Мюмюн Мехмед, ЕГН ...
ОСВОБОЖДАВА като секретар на СИК извън страната № 294700112, Турция, Буюккаръщъран, Юзджан Зюлкюф Юмер, ЕГН ...
НАЗНАЧАВА за секретар на СИК извън страната № 294700112, Турция, Буюккаръщъран, Рефие Исмаил Байлур, ЕГН ...
ОСВОБОЖДАВА като член на СИК извън страната № 294700112, Турция, Буюккаръщъран, Райко Илиев Пепеланов, ЕГН ...
НАЗНАЧАВА за член на СИК извън страната № 294700112, Турция, Буюккаръщъран, Тодор Миланов Николов, ЕГН ...
ОСВОБОЖДАВА като секретар на СИК извън страната № 294700119, Турция, Измир, община Сарнъч, Невена Харалампиева Йовчева, ЕГН ...
НАЗНАЧАВА за секретар на СИК извън страната № 294700119, Турция, Измир, община Сарнъч, Светла Боянова Илиева, ЕГН ...
ОСВОБОЖДАВА като член на СИК извън страната № 294700108, Турция, Бабаески, Захари Генадиев Иванов, ЕГН ...
НАЗНАЧАВА за член на СИК извън страната № 294700108, Турция, Бабаески, Йордан Благоев Тодоров, ЕГН ...
ОСВОБОЖДАВА като председател на СИК извън страната № 294700140, Турция, Чорлу, кв. Шейхсинан, Румен Тодоров Попов, ЕГН ...
ПРЕНАЗНАЧАВА за председател на СИК извън страната № 294700140, Турция, Чорлу, кв. Шейхсинан, Джелил Исмаил Хасан, ЕГН ...
НАЗНАЧАВА за заместник-председател на СИК извън страната № 294700140, Турция, Чорлу, кв. Шейхсинан, Владимир Пламенов Доровски, ЕГН ...
ОСВОБОЖДАВА като секретар на СИК извън страната № 294700136, Турция, Чорлу - кв. Хавузлар, Десислава Иванова Петкова, ЕГН ...
НАЗНАЧАВА за секретар на СИК извън страната № 294700136, Турция, Чорлу - кв. Хавузлар, Кирил Ангелов Апостолов, ЕГН ...
Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в срок до три дни от съобщаването му.


ПРЕДСЕДАТЕЛ:
Красимира Медарова

СЕКРЕТАР:
Севинч Солакова

 


* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 1022-МИ / 30.11.2021

    относно: промяна в състава на ОИК – Борован, област Враца

  • № 1021-МИ / 30.11.2021

    относно: предложение до президента на Република България за насрочване на частичен избор за кмет на кметство Асеновци, община Левски, област Плевен

  • № 1020-ПВР / 30.11.2021

    относно: възстановяване на депозити на партии, коалиции и инициативни комитети, участвали в изборите за президент и вицепрезидент на републиката на 14 ноември 2021 г. и на 21 ноември 2021 г.

  • всички решения