Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 1437-ПВР
София, 30 октомври 2011 г.

ОТНОСНО: промени в състави на СИК извън страната

Постъпили са предложения от 29.10.2011 г. за промени в СИК извън страната.
На основание чл. 26, ал. 1, т. 5 и 6 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

Р Е Ш И:

ОСВОБОЖДАВА като заместник-председател на СИК извън страната № 294700112, Турция, Буюккаръщъран, Севда Юлианова Младенова, ЕГН ...
НАЗНАЧАВА за заместник-председател на СИК извън страната № 294700112, Турция, Буюккаръщъран, Мехмедали Мюмюн Мехмед, ЕГН ...
ОСВОБОЖДАВА като секретар на СИК извън страната № 294700112, Турция, Буюккаръщъран, Юзджан Зюлкюф Юмер, ЕГН ...
НАЗНАЧАВА за секретар на СИК извън страната № 294700112, Турция, Буюккаръщъран, Рефие Исмаил Байлур, ЕГН ...
ОСВОБОЖДАВА като член на СИК извън страната № 294700112, Турция, Буюккаръщъран, Райко Илиев Пепеланов, ЕГН ...
НАЗНАЧАВА за член на СИК извън страната № 294700112, Турция, Буюккаръщъран, Тодор Миланов Николов, ЕГН ...
ОСВОБОЖДАВА като секретар на СИК извън страната № 294700119, Турция, Измир, община Сарнъч, Невена Харалампиева Йовчева, ЕГН ...
НАЗНАЧАВА за секретар на СИК извън страната № 294700119, Турция, Измир, община Сарнъч, Светла Боянова Илиева, ЕГН ...
ОСВОБОЖДАВА като член на СИК извън страната № 294700108, Турция, Бабаески, Захари Генадиев Иванов, ЕГН ...
НАЗНАЧАВА за член на СИК извън страната № 294700108, Турция, Бабаески, Йордан Благоев Тодоров, ЕГН ...
ОСВОБОЖДАВА като председател на СИК извън страната № 294700140, Турция, Чорлу, кв. Шейхсинан, Румен Тодоров Попов, ЕГН ...
ПРЕНАЗНАЧАВА за председател на СИК извън страната № 294700140, Турция, Чорлу, кв. Шейхсинан, Джелил Исмаил Хасан, ЕГН ...
НАЗНАЧАВА за заместник-председател на СИК извън страната № 294700140, Турция, Чорлу, кв. Шейхсинан, Владимир Пламенов Доровски, ЕГН ...
ОСВОБОЖДАВА като секретар на СИК извън страната № 294700136, Турция, Чорлу - кв. Хавузлар, Десислава Иванова Петкова, ЕГН ...
НАЗНАЧАВА за секретар на СИК извън страната № 294700136, Турция, Чорлу - кв. Хавузлар, Кирил Ангелов Апостолов, ЕГН ...
Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в срок до три дни от съобщаването му.


ПРЕДСЕДАТЕЛ:
Красимира Медарова

СЕКРЕТАР:
Севинч Солакова

 


* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 2490-МИ / 22.09.2023

    относно: временна замяна на член на ОИК – Добричка, област Добрич

  • № 2489-МИ / 22.09.2023

    относно: промени в състава на ОИК – Кула, област Видин

  • № 2488-МИ / 21.09.2023

    относно: приемане на Правила за отразяване от Българската национална телевизия и Българското национално радио на проявите на кандидатите за общински съветници и за кметове в изборите на 29 октомври 2023 г., регистрирани от партиите, коалициите, местните коалиции и инициативните комитети по време на предизборната кампания

  • всички решения