Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 1436-МИ
София, 30 октомври 2011 г.

ОТНОСНО: жалба от Николай Наков – представляващ инициативен комитет за издигане на кандидатурата на Веселин Найденов Марешки за независим кандидат за кмет на община Варна, срещу решение № 366 от 26.10.2011 г. на ОИК – Варна, област Варна

Постъпила е жалба с вх. № 746 от 29.10.2011 г. на ЦИК от Николай Наков - представляващ инициативен комитет за издигане на кандидатурата на Веселин Найденов Марешки за независим кандидат за кмет на община Варна, срещу решение № 366 от 26.10.2011 г. на ОИК - Варна, област Варна, с което общинската избирателна комисия е задължила кмета на общината да премахне или изземе агитационен материал съдържащ образите на кандидатите за кметове и на общински съветници в карикатурен вид с торта пред тях с разпределени парчета от нея.
В жалбата са развити подробни съображения, относно неправилността на атакуваното решение. Твърди се, че ОИК - Варна, неправилно е възприела разположения върху фасадата на Централна поща билборд за агитационен материал, тъй като същият съставлявал дружески шарж от добродушни хумористични изображения на няколко от кандидатите за кмет на община Варна, седнали около торта с надпис „Варна", като същата представлявала асортимент от менюто на известните във Варна сладкарници „Неделя". Моли се за отмяна на обжалваното решение.
Жалбата е допустима, като подадена в срок, разгледана по същество е неоснователна.
Правилно ОИК - Варна, е счела, че поставеният агитационен материал, съдържащ образите на кандидатите за кметове и общински съветници, изобразени в карикатурен вид с поставена пред тях торта с надпис „Варна" с разпределени парчета от нея, навежда избирателите към начин по който да гласуват, а карикатурният образ на изобразените лица сам по себе си накърнява добрите нрави, честта и доброто име на кандидатите, което представлява нарушение на чл. 134, ал. 5 от ИК, поради което е постановила обжалваното решение № 366 от 26.10.2011 г., като е задължила кмета на общината да премахне агитационния материал. С оглед на горното постъпилата жалба следва да бъде оставена без уважение.
Предвид изложеното и на основание чл. 26, ал. 1, т. 8 във връзка с чл. 33, ал. 3 и чл. 134, ал. 5 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

Р Е Ш И:

ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ жалбата на Николай Наков - представляващ инициативен комитет за издигане на кандидатурата на Веселин Найденов Марешки за независим кандидат за кмет на община Варна, срещу решение № 366 от 26.10.2011 г. на ОИК - Варна, област Варна.
Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.


ПРЕДСЕДАТЕЛ:
Красимира Медарова

СЕКРЕТАР:
Севинч Солакова

 


* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 3347-ЕП/НС / 22.05.2024

    относно: регистрация на наблюдатели от сдружение „ЗОНА ЗА ТРАНСАТЛАНТИЧЕСКИ ПРОСПЕРИТЕТ – НАБЛЮДАТЕЛНА МИСИЯ, БЪЛГАРИЯ“ за участие с наблюдатели в изборите за членове на Европейския парламент от Република България и за народни представители на 9 юни 2024 г.

  • № 3346-ЕП/НС / 22.05.2024

    относно: регистрация на наблюдатели от сдружение „АД УНИТАТЕМ“ за участие в изборите за членове на Европейския парламент от Република България и за народни представители на 9 юни 2024 г.

  • № 3345-ЕП/НС / 22.05.2024

    относно: регистрация на наблюдатели от сдружение „ГРАЖДАНСКА ИНИЦИАТИВА ЗА СВОБОДНИ И ДЕМОКРАТИЧНИ ИЗБОРИ“ за участие в изборите за членове на Европейския парламент от Република България и за народни представители на 9 юни 2024 г.

  • всички решения