Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 1434-МИ
София, 16 септември 2022 г.

ОТНОСНО: допускане на коалиция „БСП ЗА БЪЛГАРИЯ“ за участие в частичните избори за кметове, насрочени на 23 октомври 2022 г.

Постъпило е заявление от коалиция „БСП ЗА БЪЛГАРИЯ“, подписано от Корнелия Петрова Нинова – представляваща коалицията, заведено под № 1 на 16 септември 2022 г. в регистъра на коалициите за участие в частичните избори за кмет на кметство Юделник, община Сливо поле, област Русе, за кмет на кметство Свирково, община Симеоновград, област Хасково, за кмет на кметство Илинденци, община Струмяни, област Благоевград, за кмет на кметство Дълбоки, община Стара Загора, област Стара Загора, за кмет на кметство Богданов дол, община Перник, област Перник, за кмет на кметство Фотиново, община Кирково, област Кърджали, за кмет на кметство Боденец, община Мездра, област Враца, за кмет на кметство Порой, община Поморие, област Бургас, насрочени на 23 октомври 2022 г.

Заявено е искане за наименованието на коалицията в бюлетината по следния начин: БСП ЗА БЪЛГАРИЯ.

Към заявлението са приложени:

 1. Удостоверение за актуално правно състояние на партия „БЪЛГАРСКА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ“, издадено на 12.09.2022 г. от СГС, VІ-8 състав, по ф.д. № 1969/1990 г.
 2. Удостоверение за актуално правно състояние на партия „ПОЛИТИЧЕСКИ КЛУБ „ЕКОГЛАСНОСТ“, издадено на 13.09.2022 г. от СГС, VІ-8 състав, по ф.д. № 2471/1990 г.
 3. Удостоверение за актуално правно състояние на партия „ПОЛИТИЧЕСКИ КЛУБ „ТРАКИЯ“, издадено на 12.09.2022 г. от СГС, VІ-7 състав, по ф.д. № 886/2001 г.
 4. Удостоверение от Сметната палата изх. № 48-00-566 от 14.09.2022 г. на партия „БЪЛГАРСКА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ“ за внесени от партията финансови отчети за 2019, 2020 и 2021 г.
 5. Удостоверение от Сметната палата изх. № 48-00-571 от 16.09.2022 г. на партия „ПОЛИТИЧЕСКИ КЛУБ „ЕКОГЛАСНОСТ“ за внесени от партията финансови отчети за 2019, 2020 и 2021 г.
 6. Удостоверение от Сметната палата изх. № 48-00-564 от 14.09.2022 г. на партия „ПОЛИТИЧЕСКИ КЛУБ „ТРАКИЯ“ за внесени от партията финансови отчети за 2019, 2020 и 2021 г.
 7. Пълномощно изх. № ПНС-102 от 29.01.2021 г. в полза на Аглика Стефчева Виденова.

Коалицията е регистрирана в ЦИК съгласно Решение № 1012-МИ от 09.09.2019 г. за участие в общите избори за общински съветници и кметове на 27 октомври 2019 г.

Налице са условията на чл. 464 от Изборния кодекс и Решение № 1841-МИ от 16 юли 2020 г. на Централната избирателна комисия за допускане на коалиция „БСП ЗА БЪЛГАРИЯ“ за участие в частичните избори за кметове, насрочени на 23 октомври 2022 г.

Предвид изложеното и на основание чл. 57, ал. 1, т. 10, буква „а“, чл. 464 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

ДОПУСКА коалиция „БСП ЗА БЪЛГАРИЯ“ за участие в частичните избори за кмет на кметство Юделник, община Сливо поле, област Русе, за кмет на кметство Свирково, община Симеоновград, област Хасково, за кмет на кметство Илинденци, община Струмяни, област Благоевград, за кмет на кметство Дълбоки, община Стара Загора, област Стара Загора, за кмет на кметство Богданов дол, община Перник, област Перник, за кмет на кметство Фотиново, община Кирково, област Кърджали, за кмет на кметство Боденец, община Мездра, област Враца, за кмет на кметство Порой, община Поморие, област Бургас, насрочени на 23 октомври 2022 г.

Наименованието на коалицията в бюлетината е БСП ЗА БЪЛГАРИЯ.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.

 


Председател: Камелия Нейкова

Секретар: Севинч Солакова

ЦГ/ЛТ


* Публикувано на

Календар

Решения

 • № 1927 / 29.05.2023

  относно: определяне на изпълнител на обществена поръчка чрез събиране на оферти с обява по реда на чл. 186 – 189а от Закона за обществените поръчки (ЗОП) във връзка с чл. 20, ал. 3, т. 2 ЗОП с предмет: „Застраховане на 12 837 комплекта специализирани устройства за електронно машинно гласуване (СУЕМГ) А-4 Модел 517“

 • № 1926-МР / 29.05.2023

  относно: възнагражденията на членовете на ОИК и СИК за произвеждане на местен референдум в община Златоград, област Смолян, на 9 юли 2023 г.

 • № 1925-МИ / 29.05.2023

  относно: промяна в състава на ОИК – Златоград, област Смолян

 • всички решения