Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 1434-ПВР
София, 30 октомври 2011 г.

ОТНОСНО: промени в състави на СИК извън страната

Постъпили са предложения от 29.10.2011 г. за промени в СИК извън страната.
На основание чл. 26, ал. 1, т. 5 и 6 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

Р Е Ш И:

ОСВОБОЖДАВА като член на СИК извън страната № 290300003, Албания, Тирана, Марсида Хисени, ЕГН ...
НАЗНАЧАВА за член на СИК извън страната № 290300003, Албания, Тирана, София Илиева Попова, ЕГН ...
ОСВОБОЖДАВА като заместник-председател на СИК извън страната № 290900011, Великобритания, Лондон, Стоян Светославов Славчев, ЕГН ...
НАЗНАЧАВА за заместник-председател на СИК извън страната № 290900011, Великобритания, Лондон, Ангелина Пламенова Грозданова, ЕГН ...
ОСВОБОЖДАВА като председател на СИК извън страната № 290900012, Великобритания, Глазгоу, Кристина Славова Пенчева, ЕГН ...
ПРЕНАЗНАЧАВА за председател на СИК извън страната № 290900012, Великобритания, Глазгоу, Тодор Борисов Кръстев, ЕГН ...
НАЗНАЧАВА за заместник-председател на СИК извън страната № 290900012, Великобритания, Глазгоу, Ясен Венциславов Вълчев, ЕГН ...
ОСВОБОЖДАВА като секретар на СИК извън страната № 290900012, Великобритания, Глазгоу, Мартин Димитров Димитров, ЕГН ...
НАЗНАЧАВА за секретар на СИК извън страната № 290900012, Великобритания, Глазгоу, Димитър Здравков Пампулов, ЕГН ...
ОСВОБОЖДАВА като член на СИК извън страната № 290900012, Великобритания, Глазгоу, Радослав Пламенов Пенчев, ЕГН ...
НАЗНАЧАВА за член на СИК извън страната № 290900012, Великобритания, Глазгоу, Йорданка Мирославова Телкиянова, ЕГН ...
ОСВОБОЖДАВА като член на СИК извън страната № 290900012, Великобритания, Глазгоу, Павел Станиславов Боев, ЕГН ...
НАЗНАЧАВА за член на СИК извън страната № 290900012, Великобритания, Глазгоу, Йоана Славчева Славова, ЕГН ...
ОСВОБОЖДАВА като заместник-председател на СИК извън страната № 2935900076, Норвегия, Осло, Николай Николаев Геров, ЕГН ...
НАЗНАЧАВА за заместник-председател на СИК извън страната № 293500076, Норвегия, Осло, Стефка Колева Бояджиева, ЕГН ...
НАЗНАЧАВА за член на СИК извън страната № 295500158, Швейцария, Женева, Драгомир Валериев Заков, ЕГН ...
ОСВОБОЖДАВА като заместник-председател на СИК извън страната № 293300074, Нидерландия, Хага, Полина Яне Цеков, ЕГН ...
НАЗНАЧАВА за заместник-председател на СИК извън страната № 293300074, Нидерландия, Хага, Мариана Цветанова Чавракова, ЕГН ...
ОСВОБОЖДАВА като заместник-председател на СИК извън страната 294300098, Словакия, Братислава, Лора Емилова Добрудска, ЕГН ...
НАЗНАЧАВА за заместник-председател на СИК извън страната № 294300098, Словакия, Братислава, Ели Ваньова Канова, ЕГН ...
ОСВОБОЖДАВА като секретар на СИК извън страната 290900013, Великобритания, Дънди, Анна Антонова Димитрова, ЕГН ...
НАЗНАЧАВА за секретар на СИК извън страната № 290900013, Великобритания, Дънди, Елена Владиславова Адамова, ЕГН ...
ОСВОБОЖДАВА като член на СИК извън страната № 293400075, Нова Зеландия, Оклънд, Илия Стефанов Стойчев, ЕГН ...
НАЗНАЧАВА за член на СИК извън страната № 293400075, Нова Зеландия, Оклънд, Росен Николаев Митев, ЕГН ...
ОСВОБОЖДАВА като член на СИК извън страната № 291600035, Испания, Палма де Майорка, Иван Василев Кочев, ЕГН ...
НАЗНАЧАВА за член на СИК извън страната № 291600035, Испания, Палма де Майорка, Стоянка Тодорова Янева, ЕГН ...
Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в срок до три дни от съобщаването му.


ПРЕДСЕДАТЕЛ:
Красимира Медарова

СЕКРЕТАР:
Севинч Солакова

 


* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 2994-МИ / 22.02.2024

    относно: промяна в състава на ОИК – Поморие, област Бургас

  • № 2993-МИ / 22.02.2024

    относно: предложение до президента на Република България за насрочване на частичен избор за кмет на кметство с. Тръбач, община Лозница, област Разград

  • № 2992 / 20.02.2024

    относно: възлагане на обществена поръчка чрез събиране на оферти с обява по реда на чл. 186 – 189а от Закона за обществените поръчки (ЗОП) във връзка с чл. 20, ал. 3, т. 2 ЗОП с предмет: „Предоставяне на преводачески услуги за нуждите на Централната избирателна комисия”

  • всички решения