Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 1429-ПВР/МИ
София, 29 октомври 2011 г.

ОТНОСНО: разрешаване гласуването в изборния ден в секции в община Златоград, област Смолян, да започне в 5,00 ч. на 30 октомври 2011 г.

Постъпило е предложение с вх. № 2524 от 29.10.2011 г. на ЦИК от ОИК - Златоград, област Смолян, в което по съображение за нормалното протичане на изборния процес и осигуряване нормална възможност на избирателите да упражнят правото си на глас се предлага на ЦИК в изборния ден на 30 октомври 2011 г. в секции 211100001, 211100008, 211100009, 211100014, поради големия брой избиратели в тях, изборния ден в посочените секции да започне в 5,00 ч. на 30 октомври 2011 г.
На основание чл. 26, ал. 1, т. 1 и чл. 191, ал. 6 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

Р Е Ш И:

РАЗРЕШАВА гласуването в изборния ден в изборни секции 211100001, 211100008, 211100009, 211100014 в ОИК - Златоград, област Смолян, да започне в 5,00 ч. на 30 октомври 2011 г.


ПРЕДСЕДАТЕЛ:
Красимира Медарова

СЕКРЕТАР:
Севинч Солакова

 

 


* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 1022-МИ / 30.11.2021

    относно: промяна в състава на ОИК – Борован, област Враца

  • № 1021-МИ / 30.11.2021

    относно: предложение до президента на Република България за насрочване на частичен избор за кмет на кметство Асеновци, община Левски, област Плевен

  • № 1020-ПВР / 30.11.2021

    относно: възстановяване на депозити на партии, коалиции и инициативни комитети, участвали в изборите за президент и вицепрезидент на републиката на 14 ноември 2021 г. и на 21 ноември 2021 г.

  • всички решения