Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 1429-ПВР/МИ
София, 29 октомври 2011 г.

ОТНОСНО: разрешаване гласуването в изборния ден в секции в община Златоград, област Смолян, да започне в 5,00 ч. на 30 октомври 2011 г.

Постъпило е предложение с вх. № 2524 от 29.10.2011 г. на ЦИК от ОИК - Златоград, област Смолян, в което по съображение за нормалното протичане на изборния процес и осигуряване нормална възможност на избирателите да упражнят правото си на глас се предлага на ЦИК в изборния ден на 30 октомври 2011 г. в секции 211100001, 211100008, 211100009, 211100014, поради големия брой избиратели в тях, изборния ден в посочените секции да започне в 5,00 ч. на 30 октомври 2011 г.
На основание чл. 26, ал. 1, т. 1 и чл. 191, ал. 6 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

Р Е Ш И:

РАЗРЕШАВА гласуването в изборния ден в изборни секции 211100001, 211100008, 211100009, 211100014 в ОИК - Златоград, област Смолян, да започне в 5,00 ч. на 30 октомври 2011 г.


ПРЕДСЕДАТЕЛ:
Красимира Медарова

СЕКРЕТАР:
Севинч Солакова

 

 


* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 1576 / 24.11.2022

    относно: възлагане на обществена поръчка чрез открита процедура с предмет: „Поддържане, съхранение и транспортиране на до 12 837 броя акумулаторни батерии за специализираните устройства за електронно машинно гласуване (СУЕМГ) А-4 Модел 517“

  • № 1575-НС / 24.11.2022

    относно: поправка на техническа грешка в Решение № 1571-НС от 10 ноември 2022 г. относно унищожаване на неизползваните и оставените в областната или общинската администрация бюлетини като резерв и формуляри на изборни книжа от изборите за народни представители на 2 октомври 2022 г.

  • № 1574-МИ / 17.11.2022

    относно: искане за отваряне на запечатани помещения в община Искър, област Плевен, в които се съхраняват изборни книжа и материали от произведени избори през 2019 г., 2021 г. и 2022 г.

  • всички решения