Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 1428-МИ
София, 17 октомври 2019 г.

ОТНОСНО: жалба от Гроздан Иванов Иванов – представляващ Местна коалиция АТАКА (АБВ/АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРСКО ВЪЗРАЖДАНЕ), срещу решение № 43-МИ от 11.10.2019 г. на ОИК - Стралджа

Постъпила е жалба по електронната поща на Централната избирателна комисия с вх. № МИ-15-902 от 14.10.2019 г. и в оригинал с вх. № 15-902\1 от 16.10.2019 г. от Гроздан Иванов Иванов – представляващ Местна коалиция АТАКА (АБВ/АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРСКО ВЪЗРАЖДАНЕ), срещу решение № 43-МИ от 11.10.2019 г. на ОИК – Стралджа. Производството е по чл. 88 ИК.

С обжалваното решение № 43-МИ от 11.10.2019 г. Общинска избирателна комисия – Стралджа е установила нарушение на чл. 183, ал. 1, изр. второ от ИК и т. 17 от Решение № 794-МИ от 27.08.2019 г. на ЦИК, изразяващо се в изготвяне, поставяне и разпространяване на агитационни материали, за които няма данни от чие име се издават. Също така ОИК – Стралджа е указала е на кмета на община Стралджа да премахне незабавно агитационните материали, поставени в нарушение на Изборния кодекс.

Жалбоподателят твърди, че решение № 43-МИ от 11.10.2019 г. ОИК – Стралджа е неправилно и незаконосъобразно. Постановено е при груби нарушения на процесуалните правила, в несъответствие със законовите изисквания. Твърди също така, че липсва пълнота на обстоятелствената част на така постановения акт, не е налице цялостно описание на фактическата обстановка. В жалбата са направени оплаквания – какви са точно материалите, какво представляват, какво е съдържанието им, на какви места са разположени, както и че липсва конкретизация на населените места. Също така, че липсва констативен протокол, както и данни относно съставянето му. Прави оплаквания относно това, че липсват мотиви при изготвяне на решението.

Жалбоподателят прави доказателствено искане до Централната избирателна комисия да бъде изискана от общинска администрация – гр. Стралджа, информация дали на въпросната дата е заявен и ползван служебен автомобил на общината.

Моли Централната избирателна комисия да отмени изцяло обжалваното решение на ОИК – Стралджа като неправилно и незаконосъобразно.

Централната избирателна комисия, след като се запозна с преписката в цялост и приложения към нея снимков материал, намира жалбата за подадена в срок, от лице с правен интерес и срещу акт, който подлежи на оспорване, а по същество е неоснователна.

Централната избирателна комисия, счита че решението на ОИК – Стралджа, е законосъобразно, основателно и обосновано и отхвърля твърденията на жалбоподателя за нарушение на чл. 183, ал. 1 ИК. Решението на ОИК – Стралджа е правилно и законосъобразно, тъй като от него е видно, че работна група е извършила оглед на поставени на територията на община Стралджа (гр. Стралджа) и избрани на случаен принцип населени места: с. Атолово и с. Лозенец агитационни материали. След служебна проверка в регистрите на партиите, коалициите и местните коалиции и на кандидатите е установила, че изработените, поставени и разпространявани агитационни материали са за Местна коалиция АТАКА (АБВ/АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРСКО ВЪЗРАЖДАНЕ) и не съдържат задължително изискващата се по чл. 183, ал. 1 ИК, както и Решение № 794МИ от 27.08.2019 г. на ЦИК информация от чие име се издават. Действията си ОИК – Стралджа е отразила в констативен протокол от 09.10.2019 г.

Предвид изложеното и на основание 57, ал. 1, т. 26 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

ОТХВЪРЛЯ жалбата на Гроздан Иванов Иванов – представляващ Местна коалиция АТАКА (АБВ/АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРСКО ВЪЗРАЖДАНЕ), срещу решение № 43-МИ от 11.10.2019 г. на ОИК – Стралджа.

ВРЪЩА административната преписка на ОИК – Стралджа.

Решението на ОИК – Стралджа подлежи на обжалване пред Административен съд – Ямбол чрез ОИК – Стралджа в тридневен срок от обявяване на настоящото решение.


Председател: Стефка Стоева

Секретар: Севинч Солакова

* Публикувано на

Календар

 • ПонВтСрЧетПетСъбНед
  123
  45678910
  11121314151617
  18192021222324
  25262728293031
   

Решения

 • № 3005-МИ / 29.02.2024

  относно: промяна в състава на ОИК – Радомир, област Перник

 • № 3004-МИ / 29.02.2024

  относно: предложение до президента на Република България за насрочване на нов избор за кмет на кметство Студеница, община Хитрино, област Шумен

 • № 3003-МИ / 29.02.2024

  относно: промени в състава на ОИК – Разград, област Разград

 • всички решения