Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 1425-МИ
София, 27 януари 2015 г.

ОТНОСНО: допускане на политическа партия „Демократи за силна България” за участие в новите избори за общински съветници и за кмет на община Сърница, област Пазарджик, насрочени на 15 март 2015 г.

Постъпило е заявление от политическа партия „Демократи за силна България", подписано от представляващия и председател на партията Радан Миленов Кънев, подадено чрез пълномощника Николай Амвросиев Христов, заведено под № 6 на 27 януари 2015 г. в регистъра на партиите за участие в новите избори за общински съветници и за кмет на община Сърница, област Пазарджик, насрочени на 15 март 2015 г.

Към заявлението са приложени: удостоверение за актуално правно състояние на партията, издадено на 26.01.2015 г. от СГС - ТО, VІ-16 състав, по ф.д. № 6019/2004 г.; решение от 30.07.2013 г. СГС - ТО, VІ-16 състав, по ф.д. № 6019/2004 г.; на удостоверение от Сметната палата с изх. № 48-00-12 от 26.01.2015 г. за внесени от партията финансови отчети за 2011, 2012 и 2013 г. и пълномощно в полза на Николай Амвросиев Христов; образец от подписа на Радан Миленов Кънев; уведомление за длъжностните лица, които ще отговарят за приходите, разходите и счетоводната отчетност на партията в предизборната кампания.

Налице са изискванията на чл. 469, ал. 1 и 2 от Изборния кодекс за допускане на политическа партия „Демократи за силна България" за участие в новите избори за общински съветници и за кмет на община Сърница, област Пазарджик, насрочени на 15 март 2015 г.

Предвид изложеното и на основание чл. 57, ал. 1, т. 10 и чл. 469, ал. 1 и 2 от Изборния кодекс и Решение на ЦИК № 1401-МИ от 15 януари 2015 г. Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

ДОПУСКА политическа партия „Демократи за силна България" за участие в новите избори за общински съветници и за кмет на община Сърница, област Пазарджик, насрочени на 15 март 2015 г.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Ивилина Алексиева

СЕКРЕТАР:

Севинч Солакова


* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 1022-МИ / 30.11.2021

    относно: промяна в състава на ОИК – Борован, област Враца

  • № 1021-МИ / 30.11.2021

    относно: предложение до президента на Република България за насрочване на частичен избор за кмет на кметство Асеновци, община Левски, област Плевен

  • № 1020-ПВР / 30.11.2021

    относно: възстановяване на депозити на партии, коалиции и инициативни комитети, участвали в изборите за президент и вицепрезидент на републиката на 14 ноември 2021 г. и на 21 ноември 2021 г.

  • всички решения