Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 1423-МИ
София, 17 октомври 2019 г.

ОТНОСНО: жалба от Слави Драганов Христов, кандидат за кмет на община Кочериново и за общински съветник, срещу решение № 080-МИ от 10.10.2019 г. на ОИК - Кочериново

Постъпила е жалба чрез ОИК – Кочериново по електронната поща с вх. № МИ-15-952 от 15 октомври 2019 г. от Слави Драганов Христов, кандидат за кмет на община Кочериново и за общински съветник,  срещу решение № 080-МИ от 10.10.2019 г. на ОИК - Кочериново в изборите за общински съветници и кметове на 27 октомври 2019 г.

На 10.10.2019 г. с вх. № 2 в регистър „Жалби“ на ОИК – Кочериново е постъпила жалба от Слави Драганов Христов с която той сигнализира, че на сайта на ПП ГЕРБ Кочериново е публикуван агитационен плакат на кандидата за кмет и общински съветник Иван Симеонов Минков, паралелно с одобрената от ОИК бюлетина върху която е отбелязан номерът 43, с който се явява кандидатът Минков. Приложен е и снимков материал. Слави Христов моли за решение на ОИК, тъй като според него това е използване на служебно положение и поставяне на кандидатите за кмет в неравнопоставеност.

Общинската избирателна комисия – Кочериново е разгледала жалбата на Слави Христов и със съответните мотиви, че твърденията му за наличие на агитационни материали на сайта на партия ПП ГЕРБ и неравнопоставеност на кандидатите не водят до използване на служебно положение отхвърля жалбата като неоснователна. В решението се твърди, че образците на бюлетините са публично достъпни и всеки кандидат може да ги ползва с цел онагледяване на мястото в списъка на участващите партии и коалиции в избора и респективно съответния номер на бюлетината.

С жалбата до Централната избирателна комисия жалбоподателят възразява срещу това, че бюлетините-образци са публично достъпни и всеки кандидат може да ги използва в предизборната си дейност. Той твърди, че  към момента на подаване на жалбата въпросният образец  не е бил качен нито на сайта на ОИК – Кочериново, нито на сайта на община Кочериново, а е наличен единствено на сайта на ПП ГЕРБ – Кочериново, чийто кандидат е досегашният кмет Иван Минков. Жалбоподателят отново счита, че е нарушен основния конституционен принцип на равнопоставеност на кандидатите и затова иска от ЦИК съдействие и отмяна на решение №  80-МИ от 10.10.2019 г., за да бъдат възстановени нарушените му права.

Централната избирателна комисия се запозна с фактическата обстановка от която е видно, че на сайта на ОИК – Кочериново на 29.09.2019 г. е публикувано решение № 064-МИ от 29.09.2019 г. с което се утвърждава бюлетината за избор на кмет в община Кочериново и тя е публикувана с прикачен файл към съответното решение. В този смисъл към датата на подаване на жалбата, а именно – 10.10.2019 г. тя е налична на интернет страницата на общинската избирателна комисия.

Предвид горното ЦИК счита, че жалбата следва да бъде отхвърлена като неоснователна по следните съображения:

Общинската избирателна комисия – Кочериново е изпълнила своето задължение да качи на сайта на комисията образец от бюлетината за избор на кмет на община Кочериново, заедно с приетото решение още на 29.09.2019 г. в 18,30 ч. Предвид на това, че образецът на бюлетината е публично достъпен, може да се ползва от всички кандидати в предизборната им кампания и поставянето й на сайта на конкретна партия не води до неравнопоставеност на кандидатите.

Предвид изложеното и на основание чл. 57, ал. 1, т. 26а във връзка с чл. 88, ал. 1 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

ОТХВЪРЛЯ жалбата на Слави Драганов Христов, кандидат за кмет на община Кочериново и за общински съветник,  срещу решение № 080-МИ от 10.10.2019 г. на ОИК – Кочериново.

 ВРЪЩА преписката на ОИК – Кочериново.

Решението на ОИК – Кочериново подлежи на обжалване пред Административен съд – Кюстендил чрез ОИК – Кочериново в тридневен срок от обявяване на настоящото решение.


Председател: Стефка Стоева

Секретар: Севинч Солакова

* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 3325-ЕП/НС / 18.05.2024

    относно: поправка на технически грешки в Решение № 3320-ЕП/НС от 17 май 2024 г. на ЦИК определяне местата в държавите, в които ще се образуват избирателни секции извън страната, и броя на избирателните секции във всяко място при произвеждане на изборите за членове на Европейския парламент от Република България и за народни представители на 9 юни 2024 г.

  • № 3324-МИ / 18.05.2024

    относно: допускане на партия „БЪЛГАРСКИ ГЛАСЪ“ за участие в частичните избори за кметове на кметства, насрочени на 23 юни 2024 г.

  • № 3323-ЕП/НС / 17.05.2024

    относно: транспортиране на специализирани устройства за машинно гласуване (СУЕМГ) от Република България до избирателни секции извън страната и от избирателните секции извън страната до Република България в изборите за членове на Европейския парламент от Република България и за народни представители, насрочени на 9 юни 2024 г.

  • всички решения