Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 1423-ПВР
София, 29 октомври 2011 г.

ОТНОСНО: промени в състави на СИК извън страната

Постъпили са предложения вх. № 2511 от 29.10.2011 г. за промени в СИК извън страната.

На основание чл. 26, ал. 1, т. 5 и 6 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

ОСВОБОЖДАВА като член на СИК извън страната № 290500005, Аржентина, Буенос Айрес, Адриана Луиза Ганчев, ЕГН ....

НАЗНАЧАВА за член на СИК извън страната № 290500005, Аржентина, Буенос Айрес, Кристиан Петков Банков, ЕГН ....

ОСВОБОЖДАВА като заместник-председател на СИК извън страната № 290600006, Афганистан, Кабул, Диана Цветанова Китева, ЕГН ....

НАЗНАЧАВА за заместник-председател на СИК извън страната № 290600006, Афганистан, Кабул, Светослав Христов Костадинов, ЕГН ....

ОСВОБОЖДАВА като член на СИК извън страната № 290700009, Белгия, Гент, Виолета Станчева Русева, ЕГН ....

НАЗНАЧАВА за член на СИК извън страната № 290700009, Белгия, Гент, Сериал Неджмин Сали, ЕГН ....

ОСВОБОЖДАВА като член на СИК извън страната № 290900013, Великобритания, Дънди, Ася Людмилова Иванова, ЕГН ....

НАЗНАЧАВА за член на СИК извън страната № 290900013, Великобритания, Дънди, Стелиан Ивалинов Стефанов, ЕГН ....

ОСВОБОЖДАВА като заместник-председател на СИК извън страната № 291200017, Дания, Копенхаген, Петя Спаскова Жоевска, ЕГН ....

НАЗНАЧАВА за заместник-председател на СИК извън страната № 291200017, Великобритания, Дънди, Николай Бонев Трифонов, ЕГН ....

ОСВОБОЖДАВА като заместник-председател на СИК извън страната № 291600031, Испания, Колядо Вилялба, Параскева Иванова Найденова, ЕГН ....

НАЗНАЧАВА за заместник-председател на СИК извън страната № 291600031, Испания, Колядо Вилялба, Асен Йорданов Власев, ЕГН ....

ОСВОБОЖДАВА като заместник-председател на СИК извън страната № 291600041, Испания, Торревиеха, Светлин Николов Стойков, ЕГН ....

НАЗНАЧАВА за заместник-председател на СИК извън страната № 291600041, Испания, Торревиеха, Блага Конова Стоева, ЕГН ....

ОСВОБОЖДАВА като председател на СИК извън страната № 291600042, Испания, Хатива, Митко Асенов Шишков, ЕГН ....

НАЗНАЧАВА за председател на СИК извън страната № 291600042, Испания, Хатива, Дориан Огнянов Тодоров, ЕГН ....

ОСВОБОЖДАВА като член на СИК извън страната № 292000054, Кипър, Полис-Хрисохус, Бойко Николов Ставрев, ЕГН ...

НАЗНАЧАВА за член на СИК извън страната № 292000054, Кипър, Полис-Хрисохус, Анна Валкерова Стойчева, ЕГН ...

ОСВОБОЖДАВА като член на СИК извън страната № 292000054, Кипър, Полис-Хрисохус, Андон Атанасов Бальов, ЕГН ...

НАЗНАЧАВА за член на СИК извън страната № 292000054, Кипър, Полис-Хрисохус, Иван Томов Стаиков, ЕГН ...

ОСВОБОЖДАВА като член на СИК извън страната № 292100055, Китай, Пекин, Таня Симеонова Шишкова-Гермер, ЕГН ....

НАЗНАЧАВА за член на СИК извън страната № 292100055, Китай, Пекин, Яна Василева Попова, ЕГН ...

ОСВОБОЖДАВА като заместник-председател на СИК извън страната № 292600060, Люксембург, Люксембург, Орлин Димитров Чочов, ЕГН ...

НАЗНАЧАВА за заместник-председател на СИК извън страната № 292600060, Люксембург, Люксембург, Василка Антонова Милева, ЕГН ....

ОСВОБОЖДАВА като секретар на СИК извън страната № 292600060, Люксембург, Люксембург, Васил Янакиев Янев, ЕГН ...

НАЗНАЧАВА за секретар на СИК извън страната № 292600060, Люксембург, Люксембург, Петя Наскова Тодорова, ЕГН ...

ОСВОБОЖДАВА като член на СИК извън страната № 292600060, Люксембург, Люксембург, методи Йорданов Филипов, ЕГН ...

НАЗНАЧАВА за член на СИК извън страната № 292600060, Люксембург, Люксембург, Симеон Емилов Симеонов, ЕГН ...

ОСВОБОЖДАВА като член на СИК извън страната № 292600060, Люксембург, Люксембург, Иванка Владимирова Ненова-Симеонова, ЕГН ...

НАЗНАЧАВА за член на СИК извън страната № 292600060, Люксембург, Люксембург, Лорис Кирилов Траянов, ЕГН ...

ОСВОБОЖДАВА като заместник-председател на СИК извън страната № 293100072, Мексико, Мексико, Любомира Иванова Петрова, ЕГН ...

ПРЕНАЗНАЧАВА за заместник-председател на СИК извън страната № 293100072, Мексико, Мексико, Иво Димитров Железов, ЕГН .., досегашен член.

НАЗНАЧАВА за член на СИК извън страната № 293100072, Мексико, Мексико, Цветана Колева Бързилова, ЕГН ...

ОСВОБОЖДАВА като секретар на СИК извън страната № 293500076, Норвегия, Осло, Снежина Велинова Алфредова, ЕГН ...

ПРЕНАЗНАЧАВА за секретар на СИК извън страната № 293500076, Норвегия, Осло, Анюта Бойкова Качева-Барбарова, ЕГН .., досегашен член.

НАЗНАЧАВА за член на СИК извън страната № 293500076, Норвегия, Осло, Снежина Велинова Алфредова, ЕГН .., досегашен секретар.

ОСВОБОЖДАВА като член на СИК извън страната № 293500076, Норвегия, Осло, Светла Цветкова Ковачева, ЕГН ...

НАЗНАЧАВА за член на СИК извън страната № 293500076, Норвегия, Осло, Красимира Гергинова Манолова, ЕГН ...

ОСВОБОЖДАВА като секретар на СИК извън страната № 293700078, Полша, Варшава, Гражина Петкова Щерева-Дирда, ЕГН ...

НАЗНАЧАВА за секретар на СИК извън страната № 293700078, Полша, Варшава, Филип Иванов Братоев, ЕГН ...

ОСВОБОЖДАВА като член на СИК извън страната № 293700078, Полша, Варшава, Иван Емилянов Иванов, ЕГН ...

НАЗНАЧАВА за член на СИК извън страната № 293700078, Полша, Варшава, Румен Григоров Георгиев, ЕГН ...

ОСВОБОЖДАВА като председател на СИК извън страната № 294100083, САЩ, Вашингтон, Олга Димитрова Джонс, ЕГН ...

ПРЕНАЗНАЧАВА за председател на СИК извън страната № 294100083, САЩ, Вашингтон, Вася Атанасова Стоилов, ЕГН .., досегашен заместник-председател.

НАЗНАЧАВА за заместник-председател на СИК извън страната № 294100083, САЩ, Вашингтон, Мими Марчева Шишкова, ЕГН ...

ОСВОБОЖДАВА като член на СИК извън страната № 294100083, САЩ, Вашингтон, Ваня Боянова Петкова, ЕГН ...

НАЗНАЧАВА за член на СИК извън страната № 294100083, САЩ, Вашингтон, Николай Михайлов Вълов, ЕГН ...

ОСВОБОЖДАВА като секретар на СИК извън страната № 294100084, САЩ, Лос Анжелис, Павел Иванов Стамболийски, ЕГН ...

НАЗНАЧАВА за секретар на СИК извън страната № 294100084, САЩ, Лос Анжелис, Виктор Ганчев Бачкаров, ЕГН ...

ОСВОБОЖДАВА като член на СИК извън страната № 294100091, САЩ, Дес Плейнс, Надя Любомирова Едрева, ЕГН ...

НАЗНАЧАВА за член на СИК извън страната № 294100091, САЩ, Дес Плейнс, Валентин Марков Петров, ЕГН ...

ОСВОБОЖДАВА като заместник-председател на СИК извън страната № 294100093, САЩ, Лас Вегас, Василий Николаевич Колганов, ЕГН ...

НАЗНАЧАВА за заместник-председател на СИК извън страната № 294100093, САЩ, Лас Вегас, Мария Данчова Матуска, ЕГН ...

ОСВОБОЖДАВА като член на СИК извън страната № 294100095, САЩ, Сейнт Питърсбърг, Димитрия Спасова Любомирова, ЕГН ...

НАЗНАЧАВА за член на СИК извън страната № 294100095, САЩ, Сейнт Питърсбърг, Димитричка Стефанова Атанасова, ЕГН ...

ОСВОБОЖДАВА като заместник-председател на СИК извън страната № 294100096, САЩ, Форт Лодърдейл, Помпано Бийч, Илиян Илиев Ращанов, ЕГН ...

НАЗНАЧАВА за заместник-председател на СИК извън страната № 294100096, САЩ, Форт Лодърдейл, Помпано Бийч, Илия Йорданов Ращанов, ЕГН ...

ОСВОБОЖДАВА като член на СИК извън страната № 294100096, САЩ, Форт Лодърдейл, Помпано Бийч, Ралица Георгиева Иванова, ЕГН ...

НАЗНАЧАВА за член на СИК извън страната № 294100096, САЩ, Форт Лодърдейл, Помпано Бийч, Васил Кирилов Велков, ЕГН ...

ОСВОБОЖДАВА като секретар на СИК извън страната № 294300098, Словакия, Братислава, Еленка Андреева Арнаудова, ЕГН ...

НАЗНАЧАВА за секретар на СИК извън страната № 294300098, Словакия, Братислава, Веселин Христов Вълков, ЕГН ...

ОСВОБОЖДАВА като член на СИК извън страната № 294300098, Словакия, Братислава, Янчо Иванов Янев, ЕГН ...

НАЗНАЧАВА за член на СИК извън страната № 294300098, Словакия, Братислава, Лора Емилова Добрудска, ЕГН ...

ОСВОБОЖДАВА като секретар на СИК извън страната № 294700123, Турция, Измит, Румен Георгиев Дойчев, ЕГН ...

НАЗНАЧАВА за секретар на СИК извън страната № 294700123, Турция, Измит, Валентин Ваньов Ангелов, ЕГН ...

ОСВОБОЖДАВА като председател на СИК извън страната № 294700130, Турция, Сарай, Александра Василева Кръстина, ЕГН ...

НАЗНАЧАВА за председател на СИК извън страната № 294700130, Турция, Сарай, Росица Василева Попова, ЕГН ...

ОСВОБОЖДАВА като секретаря на СИК извън страната № 294900145, Унгария, Будапеща, Пламен Венциславов Пейков, ЕГН ...

НАЗНАЧАВА за секретар на СИК извън страната № 294900145, Унгария, Будапеща, Надя Николова Пейкова, ЕГН ...

ОСВОБОЖДАВА като член на СИК извън страната № 295000148, ФР Германия, Мюнхен, Кирил Бойков Киряков, ЕГН ...

НАЗНАЧАВА за член на СИК извън страната № 295000148, ФР Германия, Мюнхен, Петър Генадиев Георгиев, ЕГН ...

ОСВОБОЖДАВА като председател на СИК извън страната № 295100149, Финландия, Хелзинки, Мина Николаева Христова-Маринова, ЕГН ...

НАЗНАЧАВА за председател на СИК извън страната № 295100149, Финландия, Хелзинки, Валентин Ангелов Велинов, ЕГН ...

ОСВОБОЖДАВА като заместник-председател на СИК извън страната № 295100149, Финландия, Хелзинки, Светлин Васков Желев, ЕГН ...

НАЗНАЧАВА за заместник-председател на СИК извън страната № 295100149, Финландия, Хелзинки, Мина Николаева Христова-Маринова, ЕГН .., досегашен председател.

ОСВОБОЖДАВА като член на СИК извън страната № 295100149, Финландия, Хелзинки, Живко Георгиев Стоянов, ЕГН ...

НАЗНАЧАВА за член на СИК извън страната № 295100149, Финландия, Хелзинки, Светлин Васков Желев, ЕГН .., досегашен заместник-председател.

ОСВОБОЖДАВА като член на СИК извън страната № 295200152, Франция, Лион, Иво Колев Георгиев, ЕГН ...

НАЗНАЧАВА за член на СИК извън страната № 295200152, Франция, Лион, Дарин Атанасов Матеев, ЕГН ...

ОСВОБОЖДАВА като член на СИК извън страната № 295200153, Франция, Тулуза, Добрина Русева Русева, ЕГН ...

НАЗНАЧАВА за член на СИК извън страната № 295200153, Франция, Тулуза, Цветомира Стефанова Цонева, ЕГН ...

ОСВОБОЖДАВА като член на СИК извън страната № 295500157, Швейцария, Цюрих, Маргарита Алексиева Кусева, ЕГН ...

НАЗНАЧАВА за член на СИК извън страната № 295500157, Швейцария, Цюрих, Живка Ботева Агова, ЕГН ...

ОСВОБОЖДАВА като заместник-председател на СИК извън страната № 295500158, Швейцария, Женева, Нели Атанасова Ганчева, ЕГН ...

НАЗНАЧАВА за заместник-председател на СИК извън страната № 295500158, Швейцария, Женева, Георги Христов Анчев, ЕГН ...

ОСВОБОЖДАВА като секретар на СИК извън страната № 294100090, САЩ, Брумол - Филаделфия, Мария Павлова Цоцоркова, ЕГН ...

НАЗНАЧАВА за секретар на СИК извън страната № 294100090, САЩ, Брумол - Филаделфия, Маргарита Здравкова Велева, ЕГН ...

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в срок до три дни от съобщаването му.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Красимира Медарова

СЕКРЕТАР:

Севинч Солакова


* Публикувано на

Календар

 • ПонВтСрЧетПетСъбНед
  123
  45678910
  11121314151617
  18192021222324
  25262728293031
   

Решения

 • № 3005-МИ / 29.02.2024

  относно: промяна в състава на ОИК – Радомир, област Перник

 • № 3004-МИ / 29.02.2024

  относно: предложение до президента на Република България за насрочване на нов избор за кмет на кметство Студеница, община Хитрино, област Шумен

 • № 3003-МИ / 29.02.2024

  относно: промени в състава на ОИК – Разград, област Разград

 • всички решения