Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 1422-ПВР/МИ
София, 29 октомври 2011 г.

ОТНОСНО: промяна в състава на ОИК в община Стара Загора, област Стара Загора, назначена с Решение № 289-ПВР/МИ от 15.08.2011 г. на ЦИК

Постъпило е предложение с вх. № ОИК-799/29.10.2011 г. от Михаил Петров Михайлов - областен координатор на ПП „Атака", за промени в ОИК - Стара Загора, област Стара Загора. Предлага се на мястото на члена на комисията Диана Ценкова Иванова да бъде назначен Станислав Василев Василев. Към предложението са приложени: молба от Диана Ценкова Иванова за освобождаването й като член на ОИК; декларация по чл. 16, ал. 2 от ИК; копие от предложение; копие от лична карта и копие от диплома за завършено висше образование на Станислав Василев Василев; пълномощно на името на Михаил Петров Михайлов.

Предвид изложеното и на основание чл. 26, ал. 1, т. 5 и 6 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

ОСВОБОЖДАВА като член на ОИК в община Стара Загора, област Стара Загора, Диана Ценкова Иванова, ЕГН ..., и анулира издаденото й удостоверение № 22 от 01.09.2011 г.

НАЗНАЧАВА за член на ОИК в община Стара Загора, област Стара Загора, Станислав Василев Василев, ЕГН ...

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в срок до три дни от съобщаването му.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Красимира Медарова

СЕКРЕТАР:

Севинч Солакова


* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 1022-МИ / 30.11.2021

    относно: промяна в състава на ОИК – Борован, област Враца

  • № 1021-МИ / 30.11.2021

    относно: предложение до президента на Република България за насрочване на частичен избор за кмет на кметство Асеновци, община Левски, област Плевен

  • № 1020-ПВР / 30.11.2021

    относно: възстановяване на депозити на партии, коалиции и инициативни комитети, участвали в изборите за президент и вицепрезидент на републиката на 14 ноември 2021 г. и на 21 ноември 2021 г.

  • всички решения