Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 142-ПВР/МИ
София, 10 август 2011 г.

ОТНОСНО: назначаване на Общинска избирателна комисия в община Дулово, област Силистра, за изборите за президент и вицепрезидент на републиката и за общински съветници и кметове на 23 октомври 2011 г.

Постъпило е предложение на кмета на община Дулово, област Силистра, от 04.08.2011 г., заведено в ЦИК с вх. № ОИК-28 от 06.08.2011 г. Към предложението са представени всички изискуеми документи, включително протокол за проведени консултации на 03.08.2011 г.

Налице е постигнато съгласие между участниците в консултациите по отношение състава на Общинската избирателна комисия в община Дулово.

Предвид изложеното и на основание чл. 26, ал. 1, т. 5 и ал. 7, чл. 30, ал. 1, 2, 5 и 8, чл. 31 във връзка с § 5, т. 3, буква „а" от ДР на Изборния кодекс и Решение № 30 на ЦИК от 18.07.2011 г. Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И :

 

1. Назначава Общинска избирателна комисия в община Дулово, област Силистра, в състав от 17 членове, както следва :

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Пламен Димитров Пенков

 

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Евдоким Гергов Спасов

 

СЕКРЕТАР:

Илхан Етем Ахмед

 

ЧЛЕНОВЕ:

Росица Йорданова Ангелова

 

 

Леман Ахмед Ибрям

 

 

Светла Николаева Господинова

 

 

Красимир Кръстев Караславов

 

 

Маргарита Иванова Димитрова

 

 

Сонер Бедри Ахмед

 

 

Нурсема Нихат Ризова

 

 

Донка Гочева Дамянова

 

 

Галин Иванов Господинов

 

 

Гюнай Салим Незир

 

 

Тахир Рашид Мехмед

 

 

Павлин Русев Нейков

 

 

Белчо Маринов Минчев

 

 

Тодор Красимиров Петров

 

 

 

2. Общинската избирателна комисия встъпва в правомощията си на 19 август 2011 г.

3. Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в 3-дневен срок от съобщаването му.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:   

Красимира Медарова

СЕКРЕТАР:

Севинч Солакова


* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 1184-МИ / 28.06.2022

    относно: предложение до президента на Република България за насрочване на частичен избор за кмет на кметство Илинденци, община Струмяни, област Благоевград

  • № 1183-МИ / 23.06.2022

    относно: промяна в състава на ОИК – Болярово, област Ямбол

  • № 1182-МИ / 21.06.2022

    относно: предложение до президента на Република България за насрочване на частичен избор за кмет на кметство Свирково, община Симеоновград, област Хасково

  • всички решения