Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 1418-ПВР/МИ
София, 29 октомври 2011 г.

ОТНОСНО:  жалба срещу решение № 291 от 23.10.2011 г. на ОИК – Димитровград

Постъпила е жалба с вх. № 2244/25.10.2011 г. на ЦИК от Галина Ченгарова - упълномощен представител на ПП „ГЕРБ", срещу решение № 291 от 23.10.2011 г. на ОИК - Димитровград, с което е отхвърлена жалба с вх. № 311 от 23.10.2011 г. на ОИК - Димитровград, за незаконосъобразна агитация от ПП „ЕНП" и коалиция „ДА за Димитровград", като неоснователна.
Жалбата е подадена в срок, допустима е, а разгледана по същество е неоснователна.
В кръга на правомощията си по Изборния кодекс ОИК - Димитровград, след извършена проверка законосъобразно е отхвърлила жалба с вх. № 311 от 23.10.2011 г. на ОИК - Димитровград, в която се твърди, че върху движещи се в централната част на Димитровград автомобили били поставени агитационни материали на ПП „ЕНП" и коалиция „ДА за Димитровград", поради което се извършвала неправомерна предизборна агитация в изборния ден, и се иска спирането им от движение.
Движещите се автомобили с агитационни материали не попадат в приложното поле на чл. 134, ал. 3 и чл. 135, ал. 1 от ИК. Освен това извън правомощията на общинските избирателни комисии е да се произнасят по отношение на безопасността на движението съгласно Закона за движение по пътищата, както и да се иска спирането от движение на моторни превозни средства.
Предвид изложеното и на основание чл. 33, ал. 3 във връзка с чл. 134, ал. 3 и чл. 135, ал. 1 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

Р Е Ш И:

ОСТАВЯ без уважение жалба срещу решение № 291 от 23.10.2011 г. на ОИК - Димитровград.
Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.


ПРЕДСЕДАТЕЛ:
Красимира Медарова

СЕКРЕТАР:
Севинч Солакова

 


* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 1027-МИ / 06.12.2021

    относно: предложение до президента на Република България за насрочване на частичен избор за кмет на кметство Райнино, община Исперих, област Разград

  • № 1026-МИ / 06.12.2021

    относно: промяна в състава на ОИК – Столична община

  • № 1025 / 02.12.2021

    относно: заявление за предоставяне на достъп до обществена информация

  • всички решения