Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 1417-МИ
София, 27 януари 2015 г.

ОТНОСНО: подлежащите на вписване обстоятелства и реда за водене и поддържане на публичния регистър на партиите и коалициите от Централната избирателна комисия, регистрирани за участие в новите избори за общински съветници и за кмет на община Сърница, област Пазарджик на 15 март 2015 г.

На основание чл. 57, ал. 1, т. 13, буква „а" от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

1. При произвеждане на новите избори за общински съветници и за кмет на община Сърница на 15 март 2015 г. Централната избирателна комисия води публичен електронен регистър на регистрираните за участие партии и коалиции.

2. Приема образец на публичния регистър - съгласно приложение към настоящото решение.

3. Регистърът се публикува на интернет страницата на ЦИК.

4. Вписванията в регистъра се извършват незабавно с обявяването на решението на ЦИК за регистрация или отказ за регистрация на партията или коалицията, както и след всяка промяна, свързана с участието в изборите.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Ивилина Алексиева

СЕКРЕТАР:

Севинч Солакова


* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 1018 / 24.11.2021

    относно: предоставяне на достъп до обществена информация

  • № 1017-ЗДОИ / 24.11.2021

    относно: предоставяне на достъп до обществена информация

  • № 1016-МИ / 23.11.2021

    относно: предложение до президента на Република България за насрочване на частичен избор за кмет на кметство Тича, община Котел, област Сливен

  • всички решения