Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 1414-ПВР/МИ
София, 28 октомври 2011 г.

ОТНОСНО: разрешаване гласуването в изборния ден в секция № 021500032 в с. Тънково, община Несебър, област Бургас, да започне в 5,00 ч. на 30 октомври 2011 г.

Постъпило е предложение с вх. № 2491 от 28.10.2011 г. на ЦИК от ОИК - Несебър, област Бургас, в което се сочи, че в секция № 021500032 - с. Тънково, община Несебър, област Бургас, около 200 - 250 избиратели не са могли да упражнят правото си на глас, макар че са се намирали пред избирателната секция в 20,00 ч. и въпреки удължаването на изборния ден до 21,00 ч. на 23 октомври 2011 г. В тази секция по избирателен списък избирателите са 892 поради това ОИК - Несебър, предлага в тази секция да се разреши изборният ден да започне в 5,00 ч. на 30 октомври 2011 г.

Предвид горното и на основание чл. 26, ал. 1, т. 1 и чл. 191, ал. 6 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

РАЗРЕШАВА гласуването в изборния ден в изборна секция № 021500032 в с. Тънково, община Несебър, област Бургас, да започне в 5,00 ч. на 30 октомври 2011 г.

ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Румяна Сидерова

СЕКРЕТАР:

Севинч Солакова


* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 1577-МИ / 01.12.2022

    относно: промяна в състава на ОИК – Ракитово, област Пазарджик

  • № 1576 / 24.11.2022

    относно: възлагане на обществена поръчка чрез открита процедура с предмет: „Поддържане, съхранение и транспортиране на до 12 837 броя акумулаторни батерии за специализираните устройства за електронно машинно гласуване (СУЕМГ) А-4 Модел 517“

  • № 1575-НС / 24.11.2022

    относно: поправка на техническа грешка в Решение № 1571-НС от 10 ноември 2022 г. относно унищожаване на неизползваните и оставените в областната или общинската администрация бюлетини като резерв и формуляри на изборни книжа от изборите за народни представители на 2 октомври 2022 г.

  • всички решения