Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 1414-ПВР/МИ
София, 28 октомври 2011 г.

ОТНОСНО: разрешаване гласуването в изборния ден в секция № 021500032 в с. Тънково, община Несебър, област Бургас, да започне в 5,00 ч. на 30 октомври 2011 г.

Постъпило е предложение с вх. № 2491 от 28.10.2011 г. на ЦИК от ОИК - Несебър, област Бургас, в което се сочи, че в секция № 021500032 - с. Тънково, община Несебър, област Бургас, около 200 - 250 избиратели не са могли да упражнят правото си на глас, макар че са се намирали пред избирателната секция в 20,00 ч. и въпреки удължаването на изборния ден до 21,00 ч. на 23 октомври 2011 г. В тази секция по избирателен списък избирателите са 892 поради това ОИК - Несебър, предлага в тази секция да се разреши изборният ден да започне в 5,00 ч. на 30 октомври 2011 г.

Предвид горното и на основание чл. 26, ал. 1, т. 1 и чл. 191, ал. 6 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

РАЗРЕШАВА гласуването в изборния ден в изборна секция № 021500032 в с. Тънково, община Несебър, област Бургас, да започне в 5,00 ч. на 30 октомври 2011 г.

ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Румяна Сидерова

СЕКРЕТАР:

Севинч Солакова


* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 2539-МИ / 28.09.2023

    относно: жалба от Виктор Серафимов, пълномощник на коалиция „ЗАЕДНО ЗА СИЛНА ОБЩИНА“, срещу решение № 116-МИ от 26.09.2023 г. на ОИК – Плевен

  • № 2538-МИ / 28.09.2023

    относно: жалба от коалиция „АЛТЕРНАТИВАТА НА ГРАЖДАНИТЕ“, представлявана от Цветан Иванов Миньовски и Йордан Тодоров Гергов, срещу решение № 122-МИ от 26.09.2023 г., на Общинска избирателна комисия – Бургас

  • № 2537-МИ / 28.09.2023

    относно: жалба от инициативен комитет за издигане на независим кандидат за кмет на кметство срещу мълчалив отказ на ОИК – Силистра да регистрира кандидата за участие в изборите за кмет на кметство в с. Професор Иширково, община Силистра

  • всички решения