Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 1413-НС
София, 13 септември 2022 г.

ОТНОСНО: промяна в състава на Районна избирателна комисия в Първи изборен район – Благоевградски

В Централната избирателна комисия с вх. № НС-15-136 от 12.09.2022 г. е постъпило предложение от Методи Петров Байкушев – упълномощен представител на коалиция „Продължаваме промяната“, подписано с електронен подпис, за промени в РИК в Първи изборен район – Благоевградски.

Предлага се временна замяна по здравословни причини на председателя на РИК Василка Георгиева Христова до завръщането й с Елизабета Николаева Дерменджиева, досегашен член, и на мястото на Елизабета Николаева Дерменджиева – член на РИК да бъде назначен Радослав Димитров Димитров, от предложения резервен състав.

Към предложението са приложени: пълномощно в полза на Методи Петров Байкушев.

С вх. № НС-15-136/1 от 13.09.2022 г. в Централната избирателна комисия е постъпило писмо от Методи Байкушев с приложени копия на медицински документи на Василка Георгиева Христова.

Предвид изложеното и на основание чл. 57, ал. 1, т. 5 и 6 във връзка с чл. 51, ал. 2, т. 1 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

ПРЕНАЗНАЧАВА Елизабета Николаева Дерменджиева, ЕГН ... , досегашен член, за председател на Районна избирателна комисия в Първи изборен район – Благоевградски, на мястото на Василка Георгиева Христова, ЕГН ... , до завръщането на титуляра.

НАЗНАЧАВА за член на Районна избирателна комисия в Първи изборен район – Благоевградски, Радослав Димитров Димитров, ЕГН ... .

На заместващите председател и член на РИК да бъдат издадени удостоверения.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.


Председател: Камелия Нейкова

Секретар: Севинч Солакова

ГБ/ЛТ


* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 3122-ЕП/НС / 19.04.2024

    относно: поправка на техническа грешка в Решение № 3103-ЕП/НС от 19 април 2024 г. на ЦИК относно назначаване на Районна избирателна комисия в Петнадесети изборен район – Плевенски, за изборите за членове на Европейския парламент от Република България и за народни представители на 9 юни 2024 г.

  • № 3121-ЕП/НС / 19.04.2024

    относно: регистрация на партия БЪЛГАРСКО НАЦИОНАЛНО ОБЕДИНЕНИЕ за участие в изборите за членове на Европейския парламент от Република България и за народни представители на 9 юни 2024 г.

  • № 3120-НС / 19.04.2024

    относно: регистрация на кандидатите за народни представители в изборите на 9 юни 2024 г.

  • всички решения