Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 1411-ПВР/МИ
София, 28 октомври 2011 г.

ОТНОСНО: разрешаване гласуването в изборния ден в една секция в с. Анево, община Сопот да започне в 5,00 ч. на 30 октомври 2011 г.

Постъпило е предложение с вх. № 2500 от 28.10.2011 г. на ЦИК от ОИК - Сопот, обл. Пловдив, в което се твърди, че в избирателна секция № 164300011 в с. Анево, община Сопот, област Пловдив, въпреки удължаването на изборния ден до 21,00 ч. са останали граждани, които не са могли да упражнят правото си на глас, макар че същите са се намирали пред избирателната секция в 20,00 ч.

Предвид обстоятелството, че в община Сопот ще се проведе втори тур за избор на кмет на община и кмет на кметство в с. Анево, както и избор за президент и вицепрезидент на Република България, ОИК - Сопот, счита за целесъобразно изборния ден в секция № 164300011 в с. Анево, община Сопот, област Пловдив да започне в 5,00 ч. на 30 октомври 2011 г.

Предвид горното и на основание чл. 26, ал. 1, т. 1 и чл. 191, ал. 6 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

РАЗРЕШАВА гласуването в изборна секция в с. секция № 164300011 в с. Анево, община Сопот, област Пловдив да започне в 5,00 ч. на 30 октомври 2011 г.

ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Румяна Сидерова

СЕКРЕТАР:

Севинч Солакова


* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 2518-МИ / 26.09.2023

    относно: регистрация на сдружение „Гражданска инициатива за свободни и демократични избори“ за участие с наблюдатели в изборите за общински съветници и за кметове на 29 октомври 2023 г.

  • № 2517-МИ / 26.09.2023

    относно: промени в състава на ОИК – Кнежа, област Плевен

  • № 2516-МИ / 26.09.2023

    относно: промени в състава на ОИК – Брегово, област Видин

  • всички решения