Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 1410-МИ
София, 22 януари 2015 г.

ОТНОСНО: назначаване на Общинска избирателна комисия в община Сърница, област Пазарджик, за новите избори за общински съветници и за кмет на община Сърница на 15 март 2015 г.

Постъпило е предложение от временния кмет на община Сърница, област Пазарджик, заведено в ЦИК с вх. № МИ-06-3 от 21.01.2014 г.

Към предложението са представени: протокол от проведени консултации на 17.01.2015 г. в 14,00 ч.; предложение за поименния състав на ОИК - Сърница; предложение за резервни членове на ОИК; документи съгласно чл. 75, ал. 3, т. 3, удостоверяващи пълномощията на участниците в консултациите; копия от съобщенията до местните ръководства на партиите и коалициите по чл. 75, ал. 1 от ИК за датата и часа на провеждане на консултациите с приложени обратни разписки за получените съобщения; писмени предложения от упълномощените представители на партиите и коалициите, участвали в консултациите, за състава на ОИК с приложени към тях оригинални декларации по чл. 81 във връзка с чл. 65, ал. 1 и чл. 66 от ИК и копия от дипломите за завършено висше образование на предложените лица.

В консултациите са взели участие: Саид Ахмед Фере - представител на „ГЕРБ" (пълномощно № КО-Г-002 от 16.01.2015 г.); Георги Василев Янчев - представител на коалиция „БСП лява България" (пълномощно № 001 от 16.01.2015 г.); Аки Ахмед Байрактаров - представител на „ДПС" (пълномощно № 1 от 15.01.2015 г. и № 13 от 05.01.2015 г.); Фатме Ахмедова Ардалиева - представител на коалиция „Реформаторски блок" (пълномощно № 1 от 16.01.2015 г.) и Кемал Зекиров Трампов - представител на коалиция „Патриотичен фронт - НФСБ и ВМРО" съгласно пълномощно.

Партия „Атака", коалиция „България без цензура" и коалиция „АБВ - Алтернатива за българско възраждане" не са изпратили представители, въпреки че са били надлежно уведомени.

На консултациите при временно изпълняващия длъжността кмет на община Сърница е постигнато съгласие за квотното разпределение и състава на ОИК - Сърница. Протоколът е подписан от всички участници в консултациите без възражения.

Налице е постигнато съгласие чл. 75, ал. 10 от ИК между участниците в консултациите по отношение състава на Общинската избирателна комисия в община Сърница, област Пазарджик.

Предвид изложеното и на основание чл. 57, ал. 1, т. 5 във връзка с чл. 81 във връзка с чл. 66 и чл. 75, ал. 10 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

1. Назначава Общинска избирателна комисия в община Сърница, област Пазарджик, в състав от 11 членове, както следва:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Аки Кадри Пехлеван
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ Кемал Реджепов Пашов
СЕКРЕТАР: Аки Ахмед Байрактар
ЧЛЕНОВЕ: Айше Мустафова Халачева
Фатме Ибрахим Яшар
Асибе Реджепова Мусова
Исмаил Мехмедов Талипов
Халил Салих Туджар
Фейзи Мустафов Хаджиев
Кемал Зекиров Трампов
Геновева Русева Дъбова

 

2. Общинската избирателна комисия встъпва в правомощията си на 23 януари 2015 г.

3. Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в 3-дневен срок от обявяването му.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Ивилина Алексиева

СЕКРЕТАР:

Севинч Солакова


* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 1183-МИ / 23.06.2022

    относно: промяна в състава на ОИК – Болярово, област Ямбол

  • № 1182-МИ / 21.06.2022

    относно: предложение до президента на Република България за насрочване на частичен избор за кмет на кметство Свирково, община Симеоновград, област Хасково

  • № 1181-МИ / 21.06.2022

    относно: определяне размера на възнаграждението за извършване на компютърна обработка в ИП към ОИК, поддръжка на регистри, проверка на кандидатски листи, издаване на удостоверения, сканиране на протоколите на СИК и ОИК, публикуване на информацията на интернет страницата на ОИК и създаване на база от данни с резултатите от насрочените частични избори на 3 юли 2022 г.

  • всички решения