Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 1409-ПВР/МИ
София, 28 октомври 2011 г.

ОТНОСНО: жалба от Карлос Арналдо Контрера – пълномощник на ПП „ВМРО – Българско национално движение”

Постъпила е жалба вх. № 2093 от 22.10.2011 г. на ЦИК от Карлос Арналдо Контрера - пълномощник на ПП „ВМРО - Българско национално движение", в която се твърди, че на 21 октомври 2011 г. след 20,00 ч. при излъчване на заключителните обръщения на кандидатите за президент и вицепрезидент Българска национална телевизия е променила поредността на излъчване на заключителните обръщения, с което е нарушила Решение № 869-ПВР/МИ от 20 септември 2011 г. на ЦИК и не е излъчила клипа за заключителното обръщение на кандидата за президент Красимир Каракачанов и кандидата за вицепрезидент Даниела Симидчиева, регистрирани от ПП „ВМРО - Българско национално движение" на първо място съгласно изтегления жребий.

С писмо изх. № 551 от 22.10.2011 г. Централната избирателна комисия поиска да й бъде изпратен запис от блога на БНТ, в който са излъчени заключителните обръщения на кандидатите за президент и вицепрезидент, както и обяснения кое е наложило пренареждане на излъчените клипове.

Жалбата е допустима, поради това че е подадена в срок. Разгледана по същество е неоснователна.

С вх. № 2381 от 27.10.2011 г. на ЦИК Българската национална телевизия е изпратила запис от блога със заключителните обръщения на кандидатите в изборите за президент и вицепрезидент, излъчен на 21 октомври 2011 г., от който е видно, че има разместване в поредността на излъчване и заключителното обръщение на кандидата за президент Красимир Каракачанов и кандидата за вицепрезидент Даниела Симидчиева не е излъчено на първо място съгласно изтегления от ЦИК жребий.

Генералният директор на Българска национална телевизия признава, че не е спазена поредността на излъчване на заключителните клипове на 21 октомври 2011 г. по БНТ, но причината за това е, че жалбоподателят, както и други политически партии са подали своите заключителни обръщения извън срока, определен в споразумението, подписано на 20.09.2011 г. между генералния директор на БНТ и упълномощените представители на политическите сили. Независимо от късното представяне на заключителното обръщение на ПП „ВМРО - Българско национално движение" то е било излъчено в определения срок от БНТ, макар и не в необходимата поредност.

Предвид изложеното и на основание чл. 26, ал. 1, т. 8 във връзка с чл. 142, ал. 2 и 4 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ жалба вх. № 2093 от 22.10.2011 г. на ЦИК на Карлос Арналдо Контрера - пълномощник на ПП „ВМРО - Българско национално движение", срещу действия на Българска национална телевизия като неоснователна.

Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Красимира Медарова

СЕКРЕТАР:

Севинч Солакова


* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 2574-МИ / 02.10.2023

    относно: отпечатване на наименованията на партии, коалиции, местни коалиции и имената на кандидатите в бюлетините за общински съветници и за кметове в изборите на 29 октомври 2023 г.

  • № 2573-МИ / 02.10.2023

    относно: жалба от Михаил Георгиев Тарльовски – председател и представляващ инициативен комитет за издигане кандидатурата на Никола Димитров Делчев за кмет на район „Изгрев“, Столична община, срещу решение № 636-МИ от 29.09.2023 г. на ОИК – Столична

  • № 2572-МИ / 02.10.2023

    относно: жалба от Наталия Петрова Георгиева – кандидат за кмет на кметство с. Гурково, община Балчик, предложена от коалиция „Продължаваме Промяната – Демократична България“, срещу решение № 78-МИ от 28.09.2023 г. на ОИК – Балчик

  • всички решения