Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 1407-МИ
София, 20 януари 2015 г.

ОТНОСНО: определяне на образец на печатите на комисиите по чл. 445, ал. 7 от Изборния кодекс в новите избори за общински съветници и за кмет на община Сърница, област Пазарджик

На основание чл. 445, ал. 8 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

1. Печатът на комисиите по чл. 445, ал. 7 от Изборния кодекс, с който се подпечатват хартиените ленти за запечатване на помещенията за съхранение на изборните книжа и материали в новите избори за общински съветници и за кмет на община Сърница, област Пазарджик, е с квадратен отпечатък с размери 20/20 мм.

2. На отделни редове отгоре надолу се изписват надписите: „Нови избори" и шестцифрен номер. Единият от надписите съдържа уникален знак, който е елемент от изработването на печата.

3. Шестцифреният уникален номер съдържа в началото двуцифрения код на община Сърница по ЕКАТТЕ, а следващите четири цифри започват от 1001, като конкретните четири цифри се определят от възложителя на поръчката за изработване на печата.

Временният кмет организира изработването на печата и снабдява с него комисията по чл. 445, ал. 7 от ИК.

Предаването и приемането се удостоверява с подписване на протокол по образец, съгласно приложението, който съдържа и три отпечатъка на печата.

Протоколът се съставя и подписва в един екземпляр и се съхранява в общинската администрация.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Ивилина Алексиева

СЕКРЕТАР:

Севинч Солакова


* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 1152-МИ / 19.05.2022

    относно: промяна в състава на ОИК – Тунджа, област Ямбол

  • № 1151-МИ / 19.05.2022

    относно: приложимите решения на Централната избирателна комисия при произвеждане на частични избори за кметове на 3 юли 2022 г.

  • № 1150-МИ / 17.05.2022

    относно: промяна в състава на ОИК – Разлог, област Благоевград

  • всички решения