Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 1406-МИ
София, 20 януари 2015

ОТНОСНО: начина на обявяване решенията на ОИК

На основание чл. 57, ал. 1, т. 1 и 2, чл. 86 и чл. 87, ал. 2 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

1. Общинската избирателна комисия обявява решенията си незабавно чрез поставяне на общодостъпно място в сградата, в която се помещава, и чрез публикуване на интернет страницата на комисията.

2. Мястото за обявяване на решенията се определя с решение на ОИК незабавно след назначаването на ОИК. Адресът на сградата се обявява публично.

Мястото за обявяване на решенията на ОИК се оформя по начин, показващ предназначението му.

3. На екземпляра от решението, който се обявява, се обявяват денят и часът на поставянето им и се подписва от двама от членовете на комисията, предложени от различни партии и коалиции.

4. Екземплярът от решението се сваля от общодостъпното място не по-рано от три дни от обявяването му, като се отбелязват датата и часът на свалянето и се подписва от двама от членовете на комисията, предложени от различни партии и коалиции.

5. Сваленият екземпляр се съхранява в архива на комисията.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Ивилина Алексиева

СЕКРЕТАР:

Севинч Солакова


* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 1915-МИ / 24.11.2020

    относно: промяна в състава на ОИК – Долни чифлик, област Варна

  • № 1914-МИ / 24.11.2020

    относно: предложение до президента на Република България за насрочване на частичен избор за кмет на кметство Трояново, община Камено, област Бургас

  • № 1913-МИ / 24.11.2020

    относно: предложение до президента на Република България за насрочване на частичен избор за кмет на кметство Николаево, община Плевен, област Плевен

  • всички решения