Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 1402-ПВР/МИ
София, 28 октомври 2011 г.

ОТНОСНО: назначаване на член на ОИК в община Макреш, област Видин, назначена с Решение № 267-ПВР/МИ от 15 август 2011 г. на ЦИК

С Решение № 126 от 17.09.2011 г. на ОИК - Видин, е регистрирана кандидатска листа на ПП „Атака" за изборите за общински съветници на 23 октомври 2011 г. в община Видин, област Видин. В листата като кандидат за общински съветник е регистриран Гриша Благоев Добрев, назначен за член на общински избирателна комисия в община Макреш с Решение № 267-ПВР/МИ от 15.08.2011 г. на ЦИК. На 18.10.2011 г. в Централната избирателна комисия е постъпило искане от Пламен Иванов Янкулов - упълномощен представител на „Коалиция за България" за област Видин да бъдат прекратени пълномощията на предложения от квотата на „Коалиция за България" Гриша Благоев Добрев, като член на ОИК - Макреш, и на негово място да бъде назначен Иван Вълков Иванов.

Към предложението е представена декларация по чл. 16, ал. 2 от ИК и копие от дипломата за завършено висше образование на Иван Вълков Иванов, както и заверено копие от председателя на ОИК - Видин, от регистъра на кандидатите за участие за общински съветници в изборите на 23 октомври 2011 г., съгласно чл. 126, ал. 1, 2 и 4 от Изборния кодекс.

Предвид изложеното и на основание чл. 26, ал. 1, т. 6 във връзка с чл. 17, ал. 1 и чл. 25, ал. 1, т. 5 и от Изборния кодекс Централната избирателна комисия, като взе предвид обстоятелството, че Гриша Благоев Добрев в нарушение на чл. 17, от Изборния кодекс е упражнявал пълномощията си като член на ОИК - Макреш, като не е уведомил председателя на ОИК - Макреш, за наличието на условия за несъвместимост за заемане на съответната длъжност, възникнали с решение № 126 от 17.09.2011 г. на ОИК - Видин

 

Р Е Ш И:

 

ПРЕКРАТЯВА пълномощията на Гриша Благоев Добрев, ЕГН ... в качеството му на член на ОИК в община Макреш, област Видин, и анулира издаденото й удостоверение № 14 от 01.09.2011 г.

НАЗНАЧАВА за член на ОИК - Макреш, област Видин, Иван Вълков Иванов, ЕГН ...

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в срок до три дни от съобщаването му.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Красимира Медарова

СЕКРЕТАР:

Севинч Солакова


* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 3143-ЕП/НС / 23.04.2024

    относно: регистрация на партия „БЪЛГАРСКИ ГЛАСЪ“ за участие в изборите за членове на Европейския парламент от Република България и за народни представители на 9 юни 2024 г.

  • № 3142-ЕП/НС / 23.04.2024

    относно: регистрация на коалиция „НИЕ ГРАЖДАНИТЕ“ за участие в изборите за членове на Европейския парламент от Република България и за народни представители на 9 юни 2024 г.

  • № 3141-ЕП/НС / 23.04.2024

    относно: регистрация на коалиция „СИНЯ БЪЛГАРИЯ“ за участие в изборите за членове на Европейския парламент от Република България и за народни представители на 9 юни 2024 г.

  • всички решения