Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 1400-НС
София, 8 септември 2022 г.

ОТНОСНО: промяна в състава на Районна избирателна комисия в Четиринадесети изборен район – Пернишки

В Централната избирателна комисия с вх. № НС-11-41 от 08.09.2022 г. е постъпило предложение от Юлия Борисова Иванова-Никова – упълномощен представител на коалиция „Продължаваме Промяната“. Предлага се на мястото на Ивета Цанкова Малинова, освободена с Решение № 1395-НС от 07.09.2022 г. на ЦИК, за член на РИК да бъде назначена Илияна Илиева Костова.

Към предложението са приложени: декларация по чл. 60, ал. 3, т. 1, чл. 65, ал. 1 и 3, чл. 66 и чл. 3, ал. 3 ИК, копие от дипломата за завършено висше образование на Илияна Илиева Костова и пълномощно в полза на Юлия Борисова Иванова-Никова.

Предвид изложеното и на основание чл. 57, ал. 1, т. 5 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

НАЗНАЧАВА за член на Районна избирателна комисия в Четиринадесети изборен район – Пернишки, Илияна Илиева Костова, ЕГН ... .

На назначения член на РИК да бъде издадено удостоверение.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.


Председател: Камелия Нейкова

Секретар: Севинч Солакова

ЦГ/ЕЛ


* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 2505-МИ / 25.09.2023

    относно: поправка на техническа грешка в Решение № 2241-МИ от 7 септември 2023 г. на ЦИК относно назначаване на състава на ОИК – Гурково, област Стара Загора

  • № 2504-МИ / 25.09.2023

    относно: промени в състава на ОИК – Видин, област Видин

  • № 2503-МИ / 25.09.2023

    относно: промени в състава на ОИК – Долна Митрополия, област Плевен

  • всички решения