Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 14-МИ
София, 23 юни 2011 г.

ОТНОСНО: утвърждаване образците на изборните книжа за произвеждане на изборите за общински съветници и кметове на 23 октомври 2011 г.

На основание чл. 12, ал. 1 и 2 от Изборния кодекс и Указ № 146 от 20.06.2011 г. на Президента на Република България (обн. ДВ бр. 47 от 21 юни 2011 г.) Централната избирателна комисия

Р Е Ш И:

Утвърждава образците на изборните книжа за произвеждане на изборите за общински съветници и кметове на 23 октомври 2011 г. с номера от 1 до 104, приложени към настоящото решение и представляващи неразделна част от него.
Решението се обнародва в „Държавен вестник".

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
Красимира Медарова

СЕКРЕТАР:
Севинч Солакова


* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 2557-МИ / 29.09.2023

    относно: поправка на техническа грешка в Решение № 2441-МИ от 18 септември 2023 г. на ЦИК

  • № 2556-МИ / 29.09.2023

    относно: жалба от И Д К – упълномощен представител на партия „ПРЯКА ДЕМОКРАЦИЯ“, срещу решение № 166-МИ от 26.09.2023 г. на ОИК – Варна

  • № 2555-МИ / 29.09.2023

    относно: жалба от Петър Владиславов Славов и като пълномощник на Методи Борисов Андреев в качеството му на председател на ИК, с регистриран с решение № 43-МИ/14.09.2023 г. на ОИК – Столична община, срещу решение № 574-МИ/26.09.2023 г.

  • всички решения