Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 14-МИ
София, 23 юни 2011 г.

ОТНОСНО: утвърждаване образците на изборните книжа за произвеждане на изборите за общински съветници и кметове на 23 октомври 2011 г.

На основание чл. 12, ал. 1 и 2 от Изборния кодекс и Указ № 146 от 20.06.2011 г. на Президента на Република България (обн. ДВ бр. 47 от 21 юни 2011 г.) Централната избирателна комисия

Р Е Ш И:

Утвърждава образците на изборните книжа за произвеждане на изборите за общински съветници и кметове на 23 октомври 2011 г. с номера от 1 до 104, приложени към настоящото решение и представляващи неразделна част от него.
Решението се обнародва в „Държавен вестник".

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
Красимира Медарова

СЕКРЕТАР:
Севинч Солакова


* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 3497-МИ / 21.06.2024

    относно: промени в състава на ОИК – Столична

  • № 3496-МИ / 21.06.2024

    относно: промени в състава на ОИК – Гоце Делчев, област Благоевград

  • № 3495-МИ / 21.06.2024

    относно: регистрация на наблюдатели от сдружение „НЕЗАВИСИМО СДРУЖЕНИЕ ЕКОГЛАСНОСТ“ за участие в новите и частични избори за общински съветници и за кметове на 23 юни 2024 г.

  • всички решения