Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 1399-МИ
София, 15 октомври 2019 г.

ОТНОСНО: жалба от Борис Цветков Цветков, кандидат за общински съветник в Столична община, и от Иванка Цоцова Вълкова, лично и като упълномощен представител на коалиция „БСП за България“, срещу решение № 771-МИ от 10.10.2019 г. на ОИК – Столична община

В Централната избирателна комисия е постъпила жалба от Борис Цветков Цветков, кандидат за общински съветник в Столична община, и от Иванка Цоцова Вълкова, лично и като упълномощен представител на коалиция „БСП за България“, срещу решение № 771-МИ от 10.10.2019 г. на ОИК – Столична община. Жалбата е получена с вх. № МИ-11-72 от 13.10.2019 г. на ЦИК. Производството е по чл. 88 ИК.

С обжалваното решение ОИК – Столична община се е произнесла, за установяване на нарушение по смисъла на чл. 183, ал. 3 от Изборния кодекс по сигнал от Зоя Лазарова Консулова, касаещ разпространение на агитационни материали на територията на район „Искър“. Също така ОИК – Столична община е указала на кмета на район „Искър“ да премахне незабавно агитационните материали, поставени в нарушение на Изборния кодекс.

Жалбоподателите оспорват в срок решението на ОИК – Столична община и молят за неговата отмяна, като се позовават на незаконосъобразност и неправилност и сериозни нарушения на Изборния кодекс и молят Централната избирателна комисия да го отмени.

Твърдят също така, че съгласно разпоредбите на Закона за събранията, митингите и манифестанциите (ЗСММ) надлежно са уведомили кмета на Столична община за предстоящи постоянни предизборни прояви на 22 места и локации в район „Искър“ (както и на едно допълнително място), както и за предвиденото при осъществяване на проявите поставяне на информационно-агитационни материали, за което са получили съгласувателни писма от Столична община. Уведомили са също така и частни собственици, когато проявите не са на общинска собственост. Позовават се и на други неточности и неверни факти в обжалваното решение № 771-МИ от 10.10.2019 г. на ОИК – Столична община.

Централната избирателна комисия, след като се запозна с преписката в цялост, намира жалбата за неоснователна.

Във връзка с постъпилия сигнал в ОИК – Столична община е извършена служебна проверка от двама членове на ОИК и е съставен надлежен протокол, подписан от тях, съгласно който към момента на извършване на проверката е констатирано наличие на поставени агитационни материали извън обхвата на разрешените за това места съгласно Заповед № СОА19-РД09-1292/17.09.2019 г. на кмета на Столична община и Приложение № 1 към нея. ОИК – Столична община е взела предвид представените към сигнала доказателства и извършената на място проверка от нейни членове и е приела, че е извършено нарушение на чл. 183, ал. 3 от Изборния кодекс.

Централната избирателна комисия кредитира установените обстоятелства от извършената служебна проверка от ОИК – Столична община.

При проведеното гласуване на предложението за решение Централната избирателна комисия не постигна необходимото мнозинство от две трети от присъстващите членове, като от присъстващите в залата 11 членове на комисията, „ЗА“ това предложение за решение гласуваха 7 членове и „ПРОТИВ“ 4 членове.

Предвид изложеното и на основание чл. 57, ал. 1, т. 26 във връзка с чл. 53, ал. 4, изр. второ от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

ПОСТАНОВЯВА решение за отхвърляне по смисъла на чл. 53, ал. 4, изр. второ от Изборния кодекс.

ВРЪЩА административната преписка на ОИК – Столична община.

Решението на ОИК – Столична община подлежи на обжалване пред Административния съд – София-град чрез ОИК – Столична община в тридневен срок от обявяване на настоящото решение.


Председател: Стефка Стоева

Секретар: Севинч Солакова

* Публикувано на

Календар

 • ПонВтСрЧетПетСъбНед
  123
  45678910
  11121314151617
  18192021222324
  25262728293031
   

Решения

 • № 3005-МИ / 29.02.2024

  относно: промяна в състава на ОИК – Радомир, област Перник

 • № 3004-МИ / 29.02.2024

  относно: предложение до президента на Република България за насрочване на нов избор за кмет на кметство Студеница, община Хитрино, област Шумен

 • № 3003-МИ / 29.02.2024

  относно: промени в състава на ОИК – Разград, област Разград

 • всички решения