Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 1399-ПВР/МИ
София, 28 октомври 2011 г.

ОТНОСНО: охраняване на личните данни на избирателите от секционните избирателни комисии

На основание чл. 26, ал. 1, т. 1 и 2 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

Секционните избирателни комисии вписват в избирателния списък личните данни на избирателя от документа му за самоличност без да съобщават гласно единния граждански номер и номера на личната карта.

Общинските избирателни комисии предават на всяка секционна избирателна комисия копие от решението на 29 октомври 2011 г. при предаване на изборните книжа и материали за произвеждане на изборите на 30 октомври 2011 г.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Красимира Медарова

СЕКРЕТАР:

Севинч Солакова


* Публикувано на

Календар

Решения