Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 1398-МИ
София, 15 октомври 2019 г.

ОТНОСНО: жалба от Любка Стефанова Велинова в качеството й на председател на ПП Атака гр. Дупница, процесуален представител на ПП Атака в изборите за общински съветници и кметове на 27 октомври 2019 г., срещу решение № 126-МИ от 11.10.2019 г. на ОИК – Дупница

Постъпила е жалба чрез ОИК – Дупница по електронната поща с вх. № МИ-15-895 от 13 октомври 2019 г. от Любка Стефанова Велинова в качеството й на председател на ПП Атака – гр. Дупница и процесуален представител на ПП Атака в изборите за общински съветници и кметове на 27 октомври 2019г. срещу решение № 126-МИ от 11.10.2019 г. на ОИК – Дупница.

Преписката е комплектувана в цялост от ОИК – Дупница, ведно с изразено становище по жалбата.

В жалбата се твърди, че решение № 126-МИ от 11.10.2019 г. на ОИК – Дупница е незаконосъобразно, необосновано и противоречи на Изборния кодекс. Жалбоподателката счита, че оспорваното решение нарушава граждански и конституционни права, правото й да участва като кандидат за общински съветник от ПП Дупница. Излага съображения, че ОИК – Дупница не се съобразила със законовите предпоставки и разпоредби на Решение № 1251-МИ от 30 септември 2019 г., постановено от ЦИК, твърди, че с пълномощно от 23.09.2019 г. от Волен Сидеров и пълномощно от Райко Цветин на основание чл. 75, ал. 2 и чл. 91, ал. 2 ИК е присъствала и представлявала ПП АТАКА на консултациите при кмета на община Дупница, определила и попълнила състава на ОИК и съставите на секционните избирателни комисии, подписала всички протоколи. В подкрепа на твърденията си жалбоподателката сочи решение по адм. дело № 471 на Кюстендилския административен съд от 4 октомври 2019 г., пълномощни 3 броя, статия във вестник „Вяра“, бр. 178 от 27.09.2019 г., решения № 99-МИ/23.09.2019 г. и № 126-МИ/11.10.2019 г. на ОИК – Дупница.

Оспорваното решение на ОИК – Дупница е прието въз основа постъпило заявление с вх. № 119 от 9 октомври от Волен Николов Сидеров в качеството му на председател и представляващ ПП АТАКА. С решение № 126-МИ от 9 октомври 2019 г. ОИК – Дупница е заличила регистрацията на кандидата под номер 1 Любка Стефанова Велинова от кандидатската листа на ПП Атака, регистрирана с решение № 99 от 23 септември 2019 г. на комисията.

С Решение № 1251-МИ от 30 септември 2019 г. ЦИК оставя жалбата на Волен Николов Сидеров – председател на ПП АТАКА срещу решение № 99 от 23 септември 2019 г. на ОИК – Дупница без разглеждане.

Кюстендилският административен съд с протоколно определение от 4 октомври 2019 г. отхвърля оспорването на ПП АТАКА срещу решение № 99 от 23 септември 2019 г. на ОИК – Дупница. Съдът приема, че жалбата е процесуално недопустима и ЦИК правилно с Решение № 1251-МИ от 30 септември 2019 г. е оставила същата без разглеждане като подадена след изтичане на тридневния срок.

Предвид горното и след като се запозна с административната преписка в цялост по постановяване на решение № 126-МИ от 11.10.2019 г. и в рамките на контрола по законосъобразност, който извършва върху решенията на общинските избирателни комисии, ЦИК счита, че жалбата следва да бъде отхвърлена като неоснователна по следните съображения:

Видно от съдържащото се в административната преписка по оспореното решение, изпратена от ОИК – Дупница, както и приложено от жалбопдателката пълномощно от Волен Николов Сидеров в качеството му на председател и представляващ партия АТАКА от дата 10 септември 2019 г., че Любка Стефанова Велинова е упълномощена само да подаде и подпише заявление за регистрация на ПП АТАКА в ОИК – Дупница за участие в изборите за общински съветници и кметове на 27 октомври 2019 г., както и да представи и подаде всички необходими документи за извършване на регистрацията, включително да подава и получава всякакви документи и книжа, включително удостоверение за извършената регистрация. Изрично се сочи в това пълномощно, че упълномощеното лице няма право да извършва каквито и да било други действия извън посочените в същото. Разглежданото пълномощно е описано като т. 2 от мотивите на решение № 99 от 23 септември 2019 г. на ОИК – Дупница, с което комисията е регистрирала кандидатската листа на жалбоподателката като кандидат за общински съветник.

С оглед на изложеното ЦИК счита, че за Любка Стефанова Велинова не е била налице представителна власт да регистрира кандидатска листа на ПП АТАКА за предстоящите избори на 27 октомври 2019 г. и решение  № 126-МИ от 11.10.2019 г. на ОИК – Дупница за правилно.

Предвид изложеното и на основание чл. 57, ал. 1, т. 26а във връзка с чл. 88, ал. 1 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

ОТХВЪРЛЯ жалбата на Любка Стефанова Велинова в качеството й на председател на ПП Атака – гр. Дупница, процесуален представител на ПП Атака в изборите за общински съветници и за кметове на 27 октомври 2019 г., срещу решение № 126-МИ от 11.10.2019 г. на ОИК – Дупница.

Връща преписката на ОИК – Дупница.

Решението на ОИК – Дупница подлежи на обжалване пред Административен съд – Кюстендил чрез ОИК – Дупница в тридневен срок от обявяване на настоящото решение.


Председател: Стефка Стоева

Секретар: Севинч Солакова

* Публикувано на

Календар

 • ПонВтСрЧетПетСъбНед
  123
  45678910
  11121314151617
  18192021222324
  25262728293031
   

Решения

 • № 3005-МИ / 29.02.2024

  относно: промяна в състава на ОИК – Радомир, област Перник

 • № 3004-МИ / 29.02.2024

  относно: предложение до президента на Република България за насрочване на нов избор за кмет на кметство Студеница, община Хитрино, област Шумен

 • № 3003-МИ / 29.02.2024

  относно: промени в състава на ОИК – Разград, област Разград

 • всички решения