Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 1389-ПВР/МИ
София, 28 октомври 2011 г.

ОТНОСНО: разрешаване гласуването в изборния ден в секции в община Рудозем да започне в 5,00 ч. на 30 октомври 2011 г.

Постъпило е предложение с вх. № 2412 от 27.10.2011 г. на ЦИК от ОИК - Рудозем, област Смолян, в което се твърди, че в СИК № 212700001, 212700002, 212700006 - гр. Рудозем, община Смолян, 212700011, 212700012 - с. Чепинци, и 212700013 - с. Елховец, с оглед на нормалното протичане на изборния процес и осигуряване нормална възможност на избирателите да упражнят правото си на глас и по съображения, подробно изложени в протокола на ОИК под № 74 от 26.10.2011 г. изборният ден да започне в 5,00 ч. на 30 октомври 2011 г., за да се осигури възможност на всички гласоподаватели да упражнят правото си на глас в изборния ден.

Предвид горното и на основание чл. 26, ал. 1, т. 1 и чл. 191, ал. 6 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

РАЗРЕШАВА гласуването в изборните секции № 212700001, 212700002, 212700006 - гр. Рудозем, община Смолян, 212700011, 212700012 - с. Чепинци, и 212700013 - с. Елховец, да започне в 5,00 ч. на 30 октомври 2011 г.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Красимира Медарова

СЕКРЕТАР:

Севинч Солакова


* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 3169-ЕП/НС / 24.04.2024

    относно: поправка на техническа грешка в Решение № 3102-ЕП/НС от 19 април 2024 г. на ЦИК относно назначаване на Районна избирателна комисия в Четиринадесети изборен район – Пернишки, за изборите за членове на Европейския парламент от Република България и за народни представители на 9 юни 2024 г.

  • № 3168-ЕП / 24.04.2024

    относно: регистриране на Инициативен комитет за издигане на Емил Костадинов Атанасов като независим кандидат за член на Европейския парламент от Република България в изборите на 9 юни 2024 г.

  • № 3167-ЕП/НС / 24.04.2024

    относно: регистрация на партия „ПРАВОТО“ за участие в изборите за членове на Европейския парламент от Република България и за народни представители на 9 юни 2024 г.

  • всички решения