Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 1388-ПВР/МИ
София, 16.12.2014

ОТНОСНО: попълване състава на ОИК – Враца, област Враца

Постъпило е предложение от инж. Петя Цветанова Аврамова - областен координатор на ПП „ГЕРБ" с вх. № МИ-10-43 от 11.12.2014 г. на ЦИК, с което предлага на мястото на освободената с Решение № 1386-ПВР/МИ от 11.12.2014 г. Ирина Йорданова Иванова - председател на ОИК Враца да бъде назначен Владимир Христов Христов за председател на ОИК Враца.

Към предложението е приложено копие от пълномощно № КО-Г-099 от 25 юли 2014 г. от Бойко Методиев Борисов в полза на Петя Цветанова Аврамова. Декларация по чл. 65, ал. 1 и 66 от ИК от Владимир Христов Христов.

Предвид изложеното и на основание чл. 57, ал. 1, т. 5 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

НАЗНАЧАВА като председател на ОИК - Враца, област Враца, Владимир Христов Христов, ЕГН ...

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Ивилина Алексиева

СЕКРЕТАР:

Севинч Солакова

* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 1165-МИ / 20.09.2019

    относно: жалба от инициативен комитет за издигане на Мано Иванов Манов като независим кандидат в изборите за кмет на кметство с. Климент, община Карлово, срещу Решение № МИ-83 от 19.09.2019 г. на Общинска избирателна комисия – Карлово, област Пловдив

  • № 1164-МИ / 20.09.2019

    относно: поправка на техническа грешка в Решение № 1156-МИ от 20 септември 2019 г. на ЦИК, относно жалба срещу Решение № 45-МИ от 16 септември 2019 г. на ОИК - Етрополе

  • № 1163-МИ / 20.09.2019

    относно: поправка на техническа грешка в Решение № 1151-МИ от 19 септември 2019 г. на ЦИК, относно промяна в състава на ОИК – Ковачевци, област Перник

  • всички решения