Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 1387-ПВР
София, 28 октомври 2011 г.

ОТНОСНО: промяна в състав на СИК извън страната

Постъпило е предложение вх. № 2433 от 27.10.2011 г. за промяна в Решение № 1220-ПВР от 18 октомври 2011 г. за СИК извън страната.

На основание чл. 26, ал. 1, т. 5 и 6 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

ОСВОБОЖДАВА като председател на СИК извън страната № 295400155, Чешка република, Прага, Николай Иванов Балчев, ЕГН ...

НАЗНАЧАВА за председател на СИК извън страната № 295400155, Чешка република, Прага, Ели Стайкова Мадашиева, ЕГН ....

 

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в срок до три дни от съобщаването му.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Красимира Медарова

СЕКРЕТАР:

Севинч Солакова


* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 1837-НС / 28.03.2023

    относно: регистрация на наблюдатели от сдружение „Гражданска инициатива за свободни и демократични избори“ за участие в изборите за народни представители на 2 април 2023 г.

  • № 1836-НС / 28.03.2023

    относно: регистрация на наблюдатели от сдружение „ПЛАТФОРМА ЗА МЕСТНО РАЗВИТИЕ“ за участие в изборите за народни представители на 2 април 2023 г.

  • № 1835-НС / 28.03.2023

    относно: регистрация на наблюдатели от сдружение „Л.И.Д.Е.Р. – ЛИЧНОСТИ ИДЕИ И ДЕЙСТВИЯ ЗА ЕФЕКТИВНИ РЕШЕНИЯ“ за участие в изборите за народни представители на 2 април 2023 г.

  • всички решения