Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 1385-МИ
София, 14 октомври 2019 г.

ОТНОСНО: промяна в състава на ОИК – Белово, област Пазарджик

Постъпило е писмо с вх. № МИ-10-196 от 12.10.2019 г. от Васил Петров Савов – упълномощен представител на ПП „ГЕРБ“, за промяна в състава на ОИК – Белово, област Пазарджик. Предлага се на мястото на Дафинка Аспарухова Семерджиева – председател на ОИК – Белово, да бъде назначен Филип Илиев Филипов.

Към предложението са приложени: заявление от Дафинка Аспарухова Семерджиева за освобождаването й като председател на ОИК – Белово; декларация по чл. 75, ал. 7, т. 1, чл. 80, ал. 3 и по чл. 81 във връзка с чл. 65, ал. 1 и чл. 66 от ИК, копие от дипломата за завършено висше образование на Филип Илиев Филипов и 2 бр. пълномощни.

Предвид изложеното и на основание чл. 57, ал. 1, т. 5 и 6 във връзка с чл. 51, ал. 2, т. 1 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

ОСВОБОЖДАВА като председател на ОИК – Белово, област Пазарджик, Дафинка Аспарухова Семерджиева, ЕГН …, и анулира издаденото й удостоверение.

НАЗНАЧАВА за председател на ОИК – Белово, област Пазарджик, Филип Илиев Филипов, ЕГН ...

На назначения председател на ОИК да се издаде удостоверение.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.


Председател: Стефка Стоева

Секретар: Севинч Солакова

* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 3497-МИ / 21.06.2024

    относно: промени в състава на ОИК – Столична

  • № 3496-МИ / 21.06.2024

    относно: промени в състава на ОИК – Гоце Делчев, област Благоевград

  • № 3495-МИ / 21.06.2024

    относно: регистрация на наблюдатели от сдружение „НЕЗАВИСИМО СДРУЖЕНИЕ ЕКОГЛАСНОСТ“ за участие в новите и частични избори за общински съветници и за кметове на 23 юни 2024 г.

  • всички решения