Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 1384-ПВР/МИ
София, 09.12.2014

ОТНОСНО: промяна в състава на ОИК – Видин, област Видин

Постъпило е заявление с вх. № МИ-10-40 от 08.12.2014 г. от Огнян Кирилов Ценков, с което заявява желанието си да бъдат прекратени предсрочно пълномощията му като член на ОИК - Видин, област Видин, поради назначаването му за заместник-областен управител на област Видин, представляващо наличие на предпоставка за несъвместимост по смисъла на чл. 81 във връзка с чл. 66, ал. 1, т. 6 от ИК.

Постъпило е предложение от ПП „ГЕРБ" на освободеното място да бъде назначена Яна Милчева Митева, предложена за резервен член през 2011 г. Към предложението е приложена декларация по чл. 65, ал. 1 и чл. 66 от ИК и копие от дипломата за завършено висше образования на Яна Милчева Митева.

Към заявлението е приложено копие на Заповед № КВ-520 от 28.11.2014 г. на Министерския съвет на Република България за назначаването му за заместник-областен управител.

Налице са и законовите предпоставки по чл. 51, ал. 2, т. 1 от ИК за предсрочно прекратяване на пълномощията.

Предвид изложеното и на основание чл. 57, ал. 1, т. 5 и 6 във връзка с чл. 81 във връзка с чл. 66, ал. 1, т. 6 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

ОСВОБОЖДАВА като член на ОИК - Видин, област Видин, Огнян Кирилов Ценков, ЕГН ..., и анулира издаденото му удостоверение.

НАЗНАЧАВА за член на ОИК - Видин, област Видин, Яна Милчева Митева, ЕГН ...

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Ивилина Алексиева

СЕКРЕТАР:

Севинч Солакова

* Публикувано на 09.12.2014 в 19:03 часа

Календар

Решения

  • № 1151-МИ / 19.09.2019

    относно: Промяна в състава на ОИК – Ковачевци, област Перник

  • № 1150-МИ / 19.09.2019

    относно: поправка на техническа грешка на Решение № 823-МИ от 27 август 2019 г. на ЦИК, назначаване на Общинската избирателна комисия в община Котел, област Сливен, за изборите за общински съветници и за кметове на 27 октомври 2019 г.

  • № 1149-МИ / 19.09.2019

    относно: поправка на техническа грешка на Решение № 662-МИ от 23 август 2019 г. на ЦИК, относно назначаване на Общинска избирателна комисия в община Костинброд, Софийска област, за изборите за общински съветници и за кметове на 27 октомври 2019 г.

  • всички решения