Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 1380-МИ
София, 2 септември 2022 г.

ОТНОСНО: допускане на коалиция „БСП ЗА БЪЛГАРИЯ“ за участие в
частичния избор за кмет в община Вълчи дол, област Варна, насрочен на 9 октомври 2022 г.

Постъпило е заявление от коалиция „БСП ЗА БЪЛГАРИЯ“, подписано от Корнелия Петрова Нинова – представляваща коалицията, заведено под № 1 на 2 септември 2022 г. в регистъра на коалициите за участие в частичния избор за кмет в община Вълчи дол, област Варна, насрочен на 9 октомври 2022 г.

Заявено е искане за наименованието на коалицията в бюлетината по следния начин: БСП ЗА БЪЛГАРИЯ.

Към заявлението са приложени:

 1. Удостоверение за актуално правно състояние на партия „ПОЛИТИЧЕСКИ КЛУБ „ЕКОГЛАСНОСТ“, издадено на 31.08.2022 г. от СГС, VІ-8 състав, по ф.д. № 2471/1990 г.
 2. Удостоверение за актуално правно състояние на партия „ПОЛИТИЧЕСКИ КЛУБ „ТРАКИЯ“, издадено на 30.08.2022 г. от СГС, VІ-7 състав, по ф.д. № 886/2001 г.
 3. Удостоверение за актуално правно състояние на партия „БЪЛГАРСКА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ“, издадено на 30.08.2022 г. от СГС, VІ-8 състав, по ф.д. № 1969/1990 г.
 4. Удостоверение от Сметната палата изх. № 48-00-510 от 01.09.2022 г. на партия „ПОЛИТИЧЕСКИ КЛУБ ТРАКИЯ“ за внесени от партията финансови отчети за 2019, 2020 и 2021 г.
 5. Удостоверение от Сметната палата изх. № 48-00-511 от 01.09.2022 г. на партия „БЪЛГАРСКА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ“ за внесени от партията финансови отчети за 2019, 2020 и 2021 г.
 6. Удостоверение от Сметната палата изх. № 48-00-547 от 02.09.2022 г. на партия „ПОЛИТИЧЕСКИ КЛУБ „ЕКОГЛАСНОСТ“ за внесени от партията финансови отчети за 2019, 2020 и 2021 г.
 7. Пълномощно изх. № ПНС-102 от 29.01.2021 г. в полза на Аглика Стефчева Виденова.

Коалицията е регистрирана в ЦИК съгласно Решение № 1012-МИ от 09.09.2019 г. за участие в общите избори за общински съветници и кметове на 27 октомври 2019 г.

Налице са условията на чл. 464 от Изборния кодекс и Решение № 1841-МИ от 16 юли 2020 г. на Централната избирателна комисия за допускане на коалиция „БСП ЗА БЪЛГАРИЯ“ за участие в частичния избор, насрочен на 9 октомври 2022 г.

Предвид изложеното и на основание чл. 57, ал. 1, т. 10, буква „а“, чл. 464 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

ДОПУСКА коалиция „БСП ЗА БЪЛГАРИЯ“ за участие в частичния избор за кмет в община Вълчи дол, област Варна, насрочен на 9 октомври 2022 г.

Наименованието на коалицията в бюлетината е БСП ЗА БЪЛГАРИЯ.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.


Председател: Камелия Нейкова

Секретар: Севинч Солакова

ЦГ/ЕЛ


* Публикувано на

Календар

Решения

 • № 1543-НС / 02.10.2022

  относно: изменение и допълнение на Решение № 1442-НС от 19 септември 2022 г. на ЦИК, изменено и допълнено с решения № 1461-НС от 22 септември 2022 г., № 1480-НС от 26 септември 2022 г. и № 1517-НС от 30 септември 2022 г., № 1526 и 1530-НС от 01 октомври 2022 г. и № 1535-НС от 2 октомври 2022 г. за назначаване съставите на секционните избирателни комисии извън страната за изборите за народни представители на 2 октомври 2022 г.

 • № 1542-НС / 02.10.2022

  относно: обявяване края на изборния ден на изборите за народни представители на 2 октомври 2022 г.

 • № 1541-НС / 02.10.2022

  относно: нарушение на разпоредбата на чл. 205, ал. 5 ИК, извършено чрез публикуване на интернет страницата на 24 chasa.bg на резултати от допитвания до обществено мнение по повод изборите за народни представители на 2 октомври 2022 г.

 • всички решения