Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 1380-МИ
София, 2 септември 2022 г.

ОТНОСНО: допускане на коалиция „БСП ЗА БЪЛГАРИЯ“ за участие в
частичния избор за кмет в община Вълчи дол, област Варна, насрочен на 9 октомври 2022 г.

Постъпило е заявление от коалиция „БСП ЗА БЪЛГАРИЯ“, подписано от Корнелия Петрова Нинова – представляваща коалицията, заведено под № 1 на 2 септември 2022 г. в регистъра на коалициите за участие в частичния избор за кмет в община Вълчи дол, област Варна, насрочен на 9 октомври 2022 г.

Заявено е искане за наименованието на коалицията в бюлетината по следния начин: БСП ЗА БЪЛГАРИЯ.

Към заявлението са приложени:

 1. Удостоверение за актуално правно състояние на партия „ПОЛИТИЧЕСКИ КЛУБ „ЕКОГЛАСНОСТ“, издадено на 31.08.2022 г. от СГС, VІ-8 състав, по ф.д. № 2471/1990 г.
 2. Удостоверение за актуално правно състояние на партия „ПОЛИТИЧЕСКИ КЛУБ „ТРАКИЯ“, издадено на 30.08.2022 г. от СГС, VІ-7 състав, по ф.д. № 886/2001 г.
 3. Удостоверение за актуално правно състояние на партия „БЪЛГАРСКА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ“, издадено на 30.08.2022 г. от СГС, VІ-8 състав, по ф.д. № 1969/1990 г.
 4. Удостоверение от Сметната палата изх. № 48-00-510 от 01.09.2022 г. на партия „ПОЛИТИЧЕСКИ КЛУБ ТРАКИЯ“ за внесени от партията финансови отчети за 2019, 2020 и 2021 г.
 5. Удостоверение от Сметната палата изх. № 48-00-511 от 01.09.2022 г. на партия „БЪЛГАРСКА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ“ за внесени от партията финансови отчети за 2019, 2020 и 2021 г.
 6. Удостоверение от Сметната палата изх. № 48-00-547 от 02.09.2022 г. на партия „ПОЛИТИЧЕСКИ КЛУБ „ЕКОГЛАСНОСТ“ за внесени от партията финансови отчети за 2019, 2020 и 2021 г.
 7. Пълномощно изх. № ПНС-102 от 29.01.2021 г. в полза на Аглика Стефчева Виденова.

Коалицията е регистрирана в ЦИК съгласно Решение № 1012-МИ от 09.09.2019 г. за участие в общите избори за общински съветници и кметове на 27 октомври 2019 г.

Налице са условията на чл. 464 от Изборния кодекс и Решение № 1841-МИ от 16 юли 2020 г. на Централната избирателна комисия за допускане на коалиция „БСП ЗА БЪЛГАРИЯ“ за участие в частичния избор, насрочен на 9 октомври 2022 г.

Предвид изложеното и на основание чл. 57, ал. 1, т. 10, буква „а“, чл. 464 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

ДОПУСКА коалиция „БСП ЗА БЪЛГАРИЯ“ за участие в частичния избор за кмет в община Вълчи дол, област Варна, насрочен на 9 октомври 2022 г.

Наименованието на коалицията в бюлетината е БСП ЗА БЪЛГАРИЯ.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.


Председател: Камелия Нейкова

Секретар: Севинч Солакова

ЦГ/ЕЛ


* Публикувано на

Календар

Решения

 • № 2505-МИ / 25.09.2023

  относно: поправка на техническа грешка в Решение № 2241-МИ от 7 септември 2023 г. на ЦИК относно назначаване на състава на ОИК – Гурково, област Стара Загора

 • № 2504-МИ / 25.09.2023

  относно: промени в състава на ОИК – Видин, област Видин

 • № 2503-МИ / 25.09.2023

  относно: промени в състава на ОИК – Долна Митрополия, област Плевен

 • всички решения